JAN H. OLSEN tekst

Andre steder i landet må man innse at den naturlige skøyteisen kan være borte for godt.

I Drammen har temperaturen vekslet mellom minus- og plussgrader 25 ganger mellom 1. januar og 8. februar.  Bare vinteren 1944 har hatt flere slike vekslinger i denne perioden. 2022 ligger sammen med 2017 som nummer to på oversikten som strekker seg helt tilbake til 1938.

– Det har vært mange dager med kuldegrader om natta og varmegrader på dagtid i drammensområdet i år, sier klimaforsker Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt, som står bak tellingene.

De viser også at Lillehammer hadde 18 krysninger av nullpunktet i samme periode.

Kuldegrader er en forutsetning for naturlig skøyteis. Vekslingene mellom kulde og mildvær kan på sin side bidra til å forlenge skøytesesongen. Mens snøfall i stabilt, kaldt vær ofte setter en stopper for aktiviteten på den jevne, blanke isen, kan mildvær hente skøyteføret tilbake. Snøen som smelter, kan gi glatt og fin is når kulda kommer tilbake igjen. Med temperaturvekslingene får skøyteløperen flere nye sjanser. Denne vinteren merkes det flere steder i typiske innlandsstrøk.  

Mindre skøyteis i kyststrøk 

Kyststrøkene har derimot fått dårligere vilkår for naturlig skøyteis de siste årene. Det er færre dager med frost, og dermed færre dager temperaturen krysser nullpunktet. 

– En oversikt over nullkrysninger fra Sola (Stavanger), viser en synkende trend fra 50-tallet og fram til i dag, sier Jostein Mamen.  

Fra alle landsdeler ser vi at klimaendringene gir færre vinterdager, som telles fra første dag med temperatur under null grader til siste dag med temperatur under null.    

Drammen har mistet 22 vinterdager de siste tre tiårene, Moss har mistet 28, Lillehammer 15 mens Bodø har mistet hele 48. Klimafremskrivningene forteller at vintrene vil bli mildere også i fremtiden. Hvor mye, avhenger av utslippene våre. 

Mens drammensfolk for tiden har gode forhold for skøyting, må de forberede seg på at isen får færre sjanser til å fryse på etter mildvær senere i sesongen.

– I et passe kaldt vinterklima, som Drammen har, kan man forvente at stigende temperaturer vil gi flere nullkrysninger om vinteren. Om våren blir det derimot færre, sier klimaforsker Jostein Mamen. 

Stor interesse for skøyting 

Tall fra SSB viser at 14,4 av befolkningen over 16 år gikk på skøyter utendørs i fjor. Både utlån og salg av skøyter nådde nye høyder. Med flere nye steder tilrettelagt for skøyting på naturlig is, særlig i det sentrale østlandsområdet, ser interessen ut til å holde seg godt også i år. 

Meteorologisk institutt har klimaforskere som kan si mer om forholdene for skøyting i et klima i endring.  

De kan også fortelle mer om hva slags landskap, terreng og forhold som gir god skøyteis.