JAN H. OLSEN tekst

Vi ønsket å få vite mer om de viktigste arbeidene med byggegropa og kulverten på Nedre Strøm, for her har arbeidet pågått for fullt over lang tid.

– Det gir resultater. I dag er byggingen vår av kulvert og løsmassetunnel godt over halvveis, forklarer Marianne Henriksen, som har jobbet med å formidle informasjon om prosjektet siden byggestart.

Hun forstår at arbeidet som pågår til tider er krevende for naboene, og beklager ulempene de påføres mens det bygges for at flere kan kjøre mer tog.

– Ta gjerne en titt på prosjektfilmen vår, som viser hvordan det kan bli til slutt, her vi står akkurat nå – langt nede i byggegropa der vi bygger betongtunnel, oppfordrer hun.

Her er litt følger den siste informasjonen om de ulike aktivitetene som pågår på området du ser på bildet som er merket med tall fra 1 til 7:

1 Her graver vi ut og stiver av byggegropa hvor vi rammet spunt i sommer. Siden da har vi grunnforsterket mellom spunten. Dette må til for å forsterke jorda og å sørge for at byggegropa skal være tett, slik at den ikke blir fylt opp av vann mens vi graver ut. 

2 Her er støpearbeidene i gang for selve betongtunnelen. Sist uke støpte vi tredje kulvertstøp av totalt 48. Vi planlegger å støpe en ny del av kulverten med 2-3 ukers mellomrom i dette området. Frem mot midten av november vil nye deler av betongtunnelen bli støpt fortløpende sørover. Deretter vil forskalingsvogna bli flyttet til området markert med 1.  Da vil støpearbeidene fortsette i dette området. Dette må gjøres før arbeidene med å legge sporet til sørlandsbanen over kulverten kan skje.

Etter hvert som kulvertdelene i område 2 blir ferdig støpt, starter arbeidet med å fylle igjen byggegropa. Dette vil starte rundt nyttår, og pågå fortløpende et lite stykke etter betongarbeidene.

3 Her jobber vi med å støpe gulvet, eller bunnplata, til kulverten. Disse arbeidene ligger et stykke foran øvrige betongarbeider. Etter uke 41 var totalt 15 av 48 bunnplatedeler støpt. Bunnplaten støpes først, deretter støpes tak- og vegg på en kulvertdel. I det samme området jobber vi også med å montere en ny forskalingsvogn. Forskalingsvogna som brukes lengre nord på området har firkantprofil (se bilde til høyre), mens denne forskalingsvogna vil ha et rundt profil. Første støp med den runde vogna vil etter planen skje i slutten av november. Her planlegger vi å bruke en til to uker mellom hver støp. Denne vogna vil bevege seg fortløpende sørover (fra stiplet linje).

4 Her fortsetter arbeidene med å grave ut og avstive byggegropa. Disse arbeidene beveger seg gradvis sørover.

5 Her jobber vi med grunnforsterkning av det vi kaller bunnproppen. Bunnproppen består av jetpeler og er nødvendig for at byggegropa ikke skal bli fylt av vann. Jetpelene er sylindere med ca. 2 m diameter som er etablert tett-i-tett inne i hele gropa. Siden oppstarten det det satt over 4000 slike peler. Etter uke 41 gjenstår det kun 100-150 slike peler før hele bunnproppen er ferdig etablert. Etter planen skal disse arbeidene være fullført midten av november. Selv om jetpelene ikke er synlige, er de en svært viktig del av arbeidene.

6 Fra Smithestrømsveien og frem til Konnerudgata pågår det også utgraving og avstivning. Her etablerer vi i første omgang en nedkjøringsrampe fra Smithestrømsveien og ned til påhugget der løsmassetunnelen starter, rett før Konnerudgata (se rød strek i bildet). Utgraving og avstivning av denne rampa vil pågå fram mot jul. Dette er nødvendig arbeid for å komme til der vi skal starte å grave ut løsmassetunnelen. Etter planen vil de første spadetakene på løsmassetunnelen tas helt i starten av januar.

7 Fra Danvik forsetter arbeidene med grunnforsterkning for løsmassetunnelen. Dette pågår frem til årsskiftet.  Deretter vil ta kjerneprøver langs traseen. Utover våren, sommeren og høsten neste år vil vi tilbakeføre området over løsmassetunnelen.

Nærmer seg nye milepæler

Når vi går opp fra byggegropa, møtes vi av Lise Backer, som er prosjektleder for arbeidet med å bygge kulvert og løsmassetunnel. Hun kan legge til dette om status akkurat nå:

– Vi har nå ferdigstilt 90 % av de planlagte grunnforsterkningsarbeidene. Dersom arbeidene går som planlagt de neste månedene, vil arbeidene med grunnforsterkning være avsluttet ved årsskiftet.

– Når vi er ferdig med grunnforsterkningen kan vi etter hvert starte arbeidene med å tilbakeføre hele nabolaget slik det var før vi startet arbeidet vårt. Denne jobben skjer hovedsakelig fra våren, gjennom sommeren før den avsluttes i løpet av neste høst, forklarer Backer.

Snart ferdig med sprengninger

Utover arbeidene med grunnforsterkning der løsmassetunnelen bygges, er det høy aktivitet langs resten av prosjektområdet der vi bygger betongtunnel, fornyer Drammen stasjon og klargjør for de 10 km nye dobbeltspor som skal bygges fram til Kobbervikdalen.

Samtidig som arbeidene med grunnforsterkningen går inn i en avsluttende fase, nærmer de som driver tunnel inne i fjellet seg overgangen til løsmassetunnelen. I slutten av oktober er 6 km hovedtunnel gjennom Strømsåsen snart ferdig sprengt – totalt 11 km tunnel medregnet service- og evakueringssystemene som også bygges inne i fjellet.

Flere på skinner setter mindre spor

Det er et høyt antall anleggsfolk fra byggherre, entreprenører og andre leverandører som nå ser fram til at Bane NORs bygging i Drammen blir ferdig i 2025. For når Drammen stasjon er fornyet og de nye dobbeltsporene langs Vestfoldbanen kan tas i bruk betyr det større kapasitet på jernbanen, bedre punktlighet og stabilitet – og en enklere hverdag for mange. Da kan flere kjøre mer tog!

Mengder og tall

Her er tall som forteller om dimensjonene på byggingen av betongtunnelen, som består av en kulvert og en løsmassetunnel:

Fra denne åpne byggegropa skal det totalt graves ut ca. 120 000 kubikkmeter med masser

 • For løsmassetunnelen skal det kjøres ut over 40 000 kubikkmeter med løsmasser.
 • Etter planen skal Bane NOR ha nådd siste støp i mai 2023, og totalt regner prosjektet med at det vil gå med hele 21.400 kubikkmeter betong.
 • Total mengde betong for kulvert og løsmassetunnel er 38 000 m3, det tilsvarer over 5000 betongbiler inn på anlegget.
 • I kulvertkonstruksjonen skal det monteres over 3000 tonn armeringsjern.
 • Kulvertens vegger er 80 cm tykke og står på en bunnplate som er 1 meter tykk.
 • Over kulverten skal det fylles jord slik at det til slutt kan bli et grønt parkområde

 

Nøkkelfakta: Dobbeltspor-prosjektet:

 • Byggestart 2019

 • Planlagt åpning 2025

 • 10 km nytt dobbeltspor

 • 6 km ny bergtunnel

 • 275 m løsmassetunnel

 • 540 meter kulvert/betongtunnel

 • Ombygging av Drammen stasjon, sikres mot flom ved å heves 40 cm, samt utvidelse til 6 spor med 350 meter plattform, god tilgang mellom bybru, jernbanekaia og sporområdene.

 

Her kan du følge utbyggingsarbeidene til Bane NOR i Drammen:

www.banenor.no/drammen-utbygging

 

Hver måned kan du se i kart hva status er:

www.banenor.no/dk-framdrift-tunnel