ANNONSØRINNHOLD

Strømsø United AS er selskapet som utvikler Strømsø Torg 4. Formålet er å utvikle hele Strømsø Torg til en fremtidig bydel fylt av liv og aktivitet til glede for byens befolkning.

Selskapets eiere består av Dpend Eiendom AS, Castrum AS og Christensen Eiendom AS som hver for seg utvikler og forvalter forretningseiendommer, primært i nedre del av tidligere Buskerud.

– Målet er å skape gode, fremtidsrettede og bærekraftige bygg, noe vi får ved å lytte til de som skal bruke byggene – menneskene. Strømsø United AS er opptatt av gjenvinning og valg av bærekraftige materialer i våre prosjekter. Vi prøver å ikke forurense, og sorterer og behandler alt avfall med miljøgevinst som mål. Sammen med våre samarbeidspartnere tilstreber vi å energi-optimalisere og utvikle best mulig sambruk og god trivsel, sier Marius Vilhelmshaugen i Strømsø United. 

– Vi er ikke opptatt av begrensinger, men av å se muligheter i våre prosjekter. Tillit er den viktigste verdien for oss. Den må vi fortjene gjennom godt lagspill internt og eksternt, legger Vilhelmshaugen til.

The Square har byens mest sentrale beliggenhet, direkte profilert mot Drammen stasjon og Strømsø torg – det viktigste kollektivknutepunktet i regionen. Alle byens fasiliteter ligger i umiddelbar nærhet til eiendommen, og leietakerne vil få en unik identitet og profilering i bybildet.

Samler, utvikler og underholder

Når det nye bygget Strømsø Torg står klart til innflytting, blir det i nye, lekre, totalrenoverte kontorlokaler på 8.410 kvadratmeter, som er fordelt på åtte etasjer.

– Strømsø Torg 4 vil bli et fantastisk kontorbygg som samler, utvikler og underholder - både leietakere og Drammens befolkning. Det blir et slags nytt Drammen sentrum, sier Thomas Sørum i Malling & Co Drammen.

Bygget er sentralt, og fremstår lyst og representativt i hjertet av Drammens kollektivknutepunkt med 360-graders panoramautsikt mot Drammenselva, Bragernes, fjorden, Lier og Konnerud. Foruten kontorer, vil bygget bestå av åpen «food court», «co-working», møteromsenter, treningsrom og terrasser.

Kommunen har allerede totalrehabilitert torget med brostein, benker og grønne lunger. Nå tar Strømsø United AS stafettpinnen videre, og bygger på to ekstra etasjer med panoramautsikt som binder eiendommen Strømsø Torg 4 sammen med selve torget.

Fleksibilitet i bygget

– Ved å løse all bespisning og møtemat via Drammen Street Food, sikrer vi leietakerne betydelig lavere påslag av fellesareal – samt effektiv utnyttelse og sambruk av eiendommen som helhet, sier Sørum.

Kontorhuset er planlagt inn i bygget, et co-working konsept for mindre og mellomstore virksomheter. Kontorhuset vil fungere som en vekstbuffer, og være garantist for leietakere i bygget som i kortere eller lenger perioder vil trenge mer areal.

– Som leietaker i Strømsø Torg 4 skal man være trygg på gode, fleksible løsninger for å dekke virksomhetens endrede arealbehov.

Gjennom tett samarbeid, med Spir Arkitekter, coworking konseptet Kontorhuset, Drammen Street Food og byggets kontorleietakere, er målet å skape et kontorkonsept som møter fremtidens krav til kontorfasiliteter. Både eksteriør- og interiørmessig vil The Square fremstå i helt ny drakt ved ferdigstillelse.

Fasiliteter i bygget

Strømsø Torg 4 vil oppleves som et supermoderne, sosialt og levende kontor- og restaurantbygg der jobb og fritid møtes i en flytende overgang. Et folkelig konsept som snakker til mange aldersgrupper og kulturer. En egen app for besøksregistrering, bestilling av møtemat og andre tjenester gjør livet enkelt. Drammen Street Food står alltid til tjeneste og utgjør selve pulsen i bygget. Det kan være en kjapp frokost, en eksotisk lunsj med venner eller kollegaer, innbydende møtemat med kunder eller middag etter en lang arbeidsdag. Hovedinngangen blir gjennom food courten. 

– Disse arealene vil være eiendommens hjerte og fungere som et sosialt møtepunkt både for eiendommens leietakere og byens befolkning. Konseptet vil også fungere som lunsjtilbud for eiendommens leietakere. Dette vil gi leietakerne en sunn og variert frokost, lunsj- og møtematmeny til konkurransedyktige priser, samt sikre effektiv og spennende sambruk av arealene, sier Sørum

I tillegg får leietakerne en representativ biinngang for direkte adkomst til kontorene. Møte- og konferansesenter med egen site manager kommer tilknyttet Kontorhuset.

– Vi tror på sambruk av arealer! Sier Sørum.

Strømsø Torg 4 får selvsagt eget, inspirerende treningsrom med dusj og garderober, og det blir stor og trygg sykkelparkering i underetasjen med egen sykkelrep og vask.

 

FAKTA: REHABILITERINGSPROSJEKTET

* Rehabiliteringsprosjekter er bra i et miljøperspektiv, og ved gjenbruk av betong reduseres CO2-utslippet med inntil 40% opp mot nybygg.

* The Square vil oppnå BREEAM-NOR excellent sertifisering. Gode miljøbygg gir redusert energiforbruk og dermed lavere driftskostnader. 

* Gjenbruk av materialer bidrar til reduserte livssykluskostnader, og integrerer bærekraftig tenkning i alle ledd.  
* Bygget er uten parkeringsplasser og knutepunktsutviklingen rundt Strømsø Torg vil preges av fokus på grønn mobilitet.

* Utleier ser dette som et viktig samfunnsansvar og dette gjenspeiles også i de rikspolitiske føringene knyttet til dette. I Tordenskioldgate 2 er det allerede etablert bildelingstjenste som byggets leietakere vil benytte seg av.

* Byggets egne brukere vil få tilgang til et treningsrom i byggets 2. etasje. I kjelleren blir det oppstilling til sykler med ladeuttak og vask/avspyling. 

 

FAKTA: BELIGGENHET DRAMMEN

* Drammen opplever sterk vekst og fremstår i dag som en meget attraktiv by der det de siste årene har vært satset på en betydelig oppgradering av infrastruktur, torgene, bygninger og elvebredden. Byen har i dag i underkant av 70.000 innbyggere, men strekker seg nå inn mot nabokommune.

* Svelvik, Drammen og Nedre Eiker kommuner ble storkommune fra 2020, noe som gjør Drammensregionen til en av de fem store regionene i Norge. Drammen stasjon utvikles også med tanke på etablering av ny trasè for Vestfoldbanen. 

REISETIDER MED TOG
- Gardemoen: 60min FLYTOGET
- Oslo S: 34min VY
- Asker: 11min VY
- Kongsberg: 41min VY
- Tønsberg: 36min VY