Etter hvert som stadig flere, også flyktninger fra Ukraina, meldte seg for å hjelpe til, ble det bestemt av de som startet det hele, å registrere en ideell organisasjon. Og det var bakteppet for det som i dag har blitt NORSEAID.

Nå har hjelpearbeidet gått inn i en ny fase, i og med anskaffelse av to militære feltkjøkken på hjul for midler fra blant annet speis og en anonym giver. Disse står i disse dager til overhaling i en stor lagerhall på Holmen i Drammen, som Møller Eiendom velvillig har lånt ut til organisasjonen. Lokaler som så langt også har vært benyttet som utgangspunkt for transport av flere titalls brannbiler og ambulanser fra hele Norge. Disse er allerede tatt i bruk på en rekke steder i Ukraina.

Jobben med å klargjøre det som etter hvert skal bli brukt som katastrofekjøkken til de mest utsatte områdene i Ukrainas nest største by, blir i disse dager utført som dugnad hvor flyktninger fra Ukraina stiller opp på hverdager og i helger. Det første kjøkkenet som Erik Helgesplass skal ha med seg nedover om få dager skal etter planen gå til den utbombede byen Kharkiv nær den russiske grensen.

– Det som gjorde utslaget for min innsats var en tur i midten av juni med nødhjelp til byen, hvor vi så de store matkøene. Da bestemte jeg meg for å gjøre det jeg kunne for å hjelpe, forteller Erik, som lever etter mottoet: ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen.

Resultatet ble to militære feltkjøkken så langt, og flere har de i kikkerten. Det som imidlertid bremser det hele er penger til å kjøpe tilhengere og matvarer for.

– Planen er å kjøpe lokale råvarer som blant annet poteter og andre grønnsaker som vil tilberedt med hjelp av de kjøkkentilhengerne vi klarer å få nedover. På den måten hjelper vi til med å holde liv i lokalsamfunnet og slipper å frakte nødhjelp langveis fra, forteller en tydelig engasjert Helgesplass, som selv var bosatt sammen med familien sør-vest for Kyiv da krigen brøt ut. I mellomtiden fortsetter arbeidet ufortrødent videre i den store hallen med å gjøre kjøkkentilhengerne klar til bruk.

Hallen rommer i tillegg mengder av medisinsk utstyr som blant annet rullestoler og vernedresser. Og nettopp vernedresser – eller populært kalt «Kriposdresser» - haster det med å få brakt nedover, siden de vil bli tatt i bruk når bl.a. massegravene russerne har etterlatt seg skal dokumenteres iblant annet Izium, som ligger kun 12 mil lenger øst for byen i Kharkiv.