Tallene kommer fram i en fersk undersøkelse fra Norstat, og det er tidsklemma og trafikkfarlige skoleveier som er blant årsakene til at mange barn blir kjørt.

– Ved å kjøre barna bidrar foreldrene til at det kommer enda flere biler på skoleveien. Derfor er det viktig å lære barna opp til å bli trygge nok til å komme seg til skolen selv, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Nå har Trygg Trafikk, NAF og Syklistforeningen gått sammen for å hjelpe skolene til å gi bedre opplæring i trafikksikkerhet og sykkelferdigheter.

Nå har de utviklet den digitale læringsplattformen sykkeldyktig som er gratis for skolene å bruke. Nettstedet skal bidra til at alle barn skal få like muligheter til å skaffe seg gode ferdigheter på sykkel og grunnleggende kunnskap om trafikksikkerhet. (NTB)