GEIR A. ARNEBERG tekst og foto

Selv bor Weltz på Langløkka i Krokstadelva – nå i Drammen kommune.

– Vel og greit med flytog og avganger fra Drammen Stasjon hvert 10. minutt, og et godt busstilbud i sentrumsnære områder. Men både her i gamle Nedre Eiker og i Svelvik går det buss maks en gang i timen, noen ganger annenhver time. Togalternativet er enda dårligere. Skal nye Drammen storkommune kunne utnytte og få noen effekt av størrelsen, må tilbudet bedres betraktelig. De hyppigere togavgangene må innlemme Mjøndalen og Krokstadelva – muligens også Hokksund, sier Weltz.

Har vært 11 år i Huseierne

Knut Weltz har vært tilknyttet Huseierne, tidligere Huseiernes Landsforbund i 11 år gjennom et partnerskap i seks år og har vært distriktsleder for Buskerud Sør de siste fem årene.

– Min formelle utdannelse er Bachelor fra BI, og har jeg alltid vært genuint interessert i eiendom og hus, spesifikt innenfor lover og regler, samt kunne gi råd og veiledning overfor kunder både med tanke på medlemsfordeler hos Huseierne og rent faglige temaer. Dette kommer godt med når medlemmer av Huseierne kontakter meg for råd på hvordan besvare eller ta saken videre mot håndverker, naboen, kommunen, eiendomsutbygger eller andre. De fleste henvendelsene kommer naturlig nok i disse dager per telefon og e-post, men når vi også holder kurs om eksempelvis utleie, arv, samboerkontrakter, energisparing og lignende kommer både bakgrunn og erfaring godt med. For de mer intrikate spørsmål og problemstillinger er det viktig at vi henter inn fageksperter, sier Weltz.

Jobben i Huseierne er en deltidsjobb. Til daglig jobber han i et entreprenørfirma med bedriftsutvikling og infrastruktur innen telekom.

Infrastruktur i fokus

Og nettopp infrastruktur er noe han oppfordrer sin nye kommune til å ta på større alvor enn tilfellet er i dag.

– Drammen ble storkommune i 2020. Og trolig ser vi en virkning av dette på hus-prisene i det som før var Nedre Eiker og Svelvik. Men for at virkningen av sammenslåingen virkelig skal slå til, må det være et større tilbud i det offentlige rom til kommunens beboere fra disse områdene.

Selv flyttet han fra Bærum til Langløkka i 1999, der han fortsatt bor sammen med sine kone og deres tre barn. På Langløkka bygde han hus på en tomt kommunen den gang la ut på billigsalg for 250.000 kroner for at Nedre Eiker skulle nå sitt mål om flere eneboliger og familier.

– På den tiden som i dag var det viktig med infrastruktur ettersom jeg jobbet i Oslo samt at det lå gode planer fra kommunen om utbygging av handelsstanden og andre nære fasiliteter. Weltz mener billigsalget og tydeligere planer fra kommunen kunne vært en idé for storkommunen Drammen den dag i dag, sier han.

– Hvis man ser på markedet, så prises eneboliger høyt i dag. Mye på grunn av at etterspørselen er stor, mens tilbudet er lite. Det bygges for få eneboliger. Man kan ikke laste de store utbyggerne for dette. De ser profitt og utnyttelsesgrad. Derimot kunne kommunen gjort en lignende investering som på Langløkka på 90-tallet. Å subsidiere boliger i sentrum er nytteløst. Selv om enkelte politikere måtte mene det motsatte. Det er markedsprisen som rår. Skulle man som kommune utfordre markedskreftene ved for eksempel subsidier, vil man få et kunstig og langsiktig problem. Da er det bedre å gjøre som man gjorde på Langløkka, og sette ut tomter i randområdene på billigsalg. Da vil man også nå målet om flere eneboliger i Drammen, sier Weltz.

Jevn økning i Drammen

I Drammen har husprisene i snitt hatt en økning på ni prosent de siste årene. Økningen i Oslo, Bærum og Asker er eksempelvis noe høyere, tross et høyere prismessig utgangspunkt. Weltz tror vi i koronaåret 2021 vil se en litt sterkere økning i tidligere Nedre Eiker og Svelvik, men mener effekten kunne vært langt bedre hvis tilbudene og tilknytningen til Drammen sentrum hadde vært bedre.

– Jeg husker Arbeiderpartiet for noen år siden foreslo en bane rundt Drammen, med tilknytning til Lier og Mjøndalen. Det må noen slike tiltak til som synliggjør og bedrer infrastrukturen inn mot sentrum. Da vil også ytterkantene av kommunen komme mer med i spill og bli mer attraktive for folk utenfra. Den nye planlagte el-ferja vil bidra til å binde byen tettere sammen. Men vi trenger flere slike tiltak, mener Weltz.

At prisene på hus stiger i den grad som skjer midt under koronaen, overrasker Weltz.

– Prisnivåene overrasker meg. Det er et hett eiendomsmarked, og spesielt registrerer jeg budrunder på eneboliger som går langt over takst. 

Han mener også en del av dem som i dag sitter på boliger i de nye områdene av stor-Drammen trolig vil merke en økning fremover, relatert til prisutviklingen, men også fordi kommunestempelet i dag heter Drammen.

Men Weltz savner altså en aktiv plan for at det kan bygges flere eneboliger i Drammen.