– I utgangspunktet er vi et ferdighussel-skap, men tilnærmet 99 prosent av det vi oppfører er endret på. Det er ikke modul-hus, men alt er kuttet og tilpasset når det kommer ut til byggeplass. Så der skiller vi oss litt ut fra flere av de andre ferdighus-leverandørene, sier daglig leder Thomas Hjorth Olsen i BoligPartner Sande.

– Mange kommer til oss og ønsker seg verdivurdering på huset sitt. Men vi er ikke en eiendomsmegler. Vi utvikler huset slik folk vil ha det og får det bygget, sier han.

Tandbergtunet

BoligPartner har vært lokalisert i Sande i tre år, og Hjorth Olsen kom inn som daglig leder i november 2021. Kontoret består ellers av en Boligkonsulent, en Hyttekonsulent, Kontorleder og 2 Byggeledere som følger opp og håndterer driften ute på byggeplass. Lokalt går det mest i bygging av eneboliger og hytter, men de er også i sluttfasen med prosjektavdelingen i BoligPartner, som legger til rette for å bygge det som står igjen av Tandbergtunet.

– De som startet prosjektet i sin tid gikk konkurs. Prosjektavdelingen til BoligPartner på Hamar tok videre over, og alt som er bygd er nå solgt og tatt over. Kontoret i Sande ønsker nå å sette opp de tre siste rekkehusene, og få ferdigstilt fel-lesarealer, sier Hjorth Olsen.

– Når det gjelder leilighetsbygg bygget i tre har vi en egen avdeling som håndterer slike litt større prosjekter. Jeg kan ikke annet enn å si at vi også ønsker å komme inn på markedet og bygge flermannskom-plekser og leiligheter av tre i vårt område, sier han.

Sande et vekstområde

BoligPartner er en stor leverandør med salgskontorer over store deler av Norge. Hovedkontoret til BoligPartner er på Hamar, og de er store i Mjøs-regionen hvor det gjerne blir bygget store felt, og større bygg av tre for flere boenheter. Dette skjer også i andre deler av landet. Sånn sett er Sande et vekstområde for BoligPartner.

– Vi bygger primært for kunder på deres tomter. Både boliger og hytter, men vi kan også inngå opsjonsavtaler med folk som ønsker å selge tomten sin. De som ønsker det, kan komme til oss og inngå avtale der vi markedsfører og presenterer tomten med forslag på bolig eller hyttemodell, sier Hjorth Olsen.

– Det er mangel på tomter for de som ønsker å bygge. Så vi er på jakt etter både enkelttomter og større områder for å kunne tilby kunder områder å bygge på, legger han til.

Han trekker også frem at BoligPartner i stor grad bruker lokale håndverkere der de bygger.

– Tømrere, murere, elektrikere og rør-leggere er fra lokalmiljøet. Det er viktig for oss, sier han.

Tilpasser etter behov

Mange ferdighusselskaper leverer modulhus med mindre muligheter for tilpasninger.

– Der skiller vi oss fra de andre, og har mulighet til å tilpasse det meste etter kun-dens behov.

Vi ble kåret til bransjens beste på kun-detilfredshet i 2021, og har som mål å opprettholde dette på veien videre, sier Hjorth Olsen

Styrken til BoligPartner er at de er den eneste husleverandøren som har mulighe-ter til å gjøre mange tilpasninger på hus og hytter.

– De fleste ferdighuskjedene har mini-malt med muligheter for endringer. Vi sitter med modellene som utgangspunkt og kan endre og tilpasse etter kundenes behov og ønsker, sier han.

Vannbåren varme

Han nevner at selskapet jobber hardt for å få på plass løsninger for solceller.

– Detter er veldig i vinden nå. Vi har samtidig mange miljøvennlige løsninger og tilbyr blant annet vannbåren varme. Dette etterspørres mye og det skjer mye nytt, og vi tilpasser oss det markedet etter-spør. Når det gjelder hytter opererer vi både langs sjøen og på fjellet. Der ser vi vesentlige forskjeller og ønskede tilpasnin-ger. Det er likevel sånn at de fleste ønsker store glassflater og utsikt enten det er ved sjøen eller på fjellet, sier Hjorth Olsen.