GEIR A. ARNEBERG tekst og foto

Med en spredd kundeportefølje setter ikke pandemien like sterke avtrykk i alle bransjer. I regnskapsbransjen er farten som før. Selv om hjemmekontorer og kommunikasjonsplattformene medfører at vi noe ufrivillig skynder oss litt inn i fremtiden, er dette allerede innarbeidet for enkelte bransjer. Regnskapsbransjen er en sånn bransje.

– Det er noen år siden vi satt med bunker med bilag og kvitteringer. I dag har vi vel knapt en ringperm i huset. I dag er alt digitalt, sier Sverreson.

Startet eget selskap

Trebarnsfaren fra Øren er utdannet siviløkonom. Han drev sitt eget regnskapsbyrå i Oslo med sju ansatte i ti år – fram til han solgte seg ut til nettopp Sparebank1-gruppen i 2011, men fortsatte å pendle og jobbe i sitt gamle selskap fram til 2015.

– Det føltes rart å kjøre forbi lokalene i Drammen hver dag. Og da muligheten til å jobbe i Drammen dukket opp, grep jeg den med en gang, sier han om da han fikk avdelingsleder-jobben på kontoret i Haugesgate i 2015. Salgssjef ble han i 2019.

I dag har avdelingen hans 16 medarbeidere. I løpet av året blir de tre til i Drammen – og altså ytterligere 17 i Kongsberg.

– Drammen er et viktig satsningsområde for oss som dekker «gamle» Buskerud og Vestfold. Drammen vokser og er et naturlig springbrett til resten av det sentrale Østlandet, sier han.

Spår økt topplinje

Etter oppkjøpet av Regnskapsdata Kongsberg AS regner Sverreson med at dette vil medføre en økt topplinje på mellom 14 og 15 millioner kroner.

– Vi er optimister tross trøblete tider med Covid-19, både på våre egne og våre kunders vegne. Vi har medfølelse med de mest utsatte bransjene nå. Etter år med korona rammer enkelte veldig hardt, men jeg ser lyspunkt på den andre siden, sier han.

Regnskapsbransjen er en marginal bransje basert på digitale løsninger, med den konsekvens at de geografiske arbeidsbetingelsene har fått stadig mindre betydning. De største konkurrentene i Drammen er PWC og BDO, uten at det påvirker Sverresons team nevneverdig.

– Vi har kunder fra hele Østlandet. Og så har vi en slags form for fastpris. Selv om det er en bransje der prisbildet fremstår noe uforutsigbart, er det nettopp forutsigbarheten vi tilstreber. Der har vi lykkes, sier Sverreson.

Sparebank1-gruppen er en sterk eier som både er langsiktig og ønsker å være pådriver på effektive løsninger, og har en finansiell styrke til å være med å prege bildet i den sterkt økende digitaliseringen av bransjen.

– Digitaliseringen gjør at vi i høykostlandet Norge kan effektivisere og øke vår konkurranseevne med globale aktører, sier Nils Sverreson.

PS: I juni fusjonerer Sparebank1 Buskerud og Vestfold med Sparebank 1 Telemark.

 

FAKTA: Sparebank1 Regnskapshuset BV AS

Sparebank1 Regnskapshuset Buskerud og Vestfold AS er et foretak som ble stiftet i 2012 og har i dag 45 ansatte etter å ha ekspandert via oppkjøp av Regnskapsdata Kongsberg AS.

I Drammen økes antall ansatte fra dagens 16 til 19.

I avdelingen på Kongsberg blir det 17 ansatte.

Driftsinntekter                  Driftsresultat

2018       37,1 mill.              3,1 mill.

2019       39,2 mill.              4,0 mill.

2020       39,9 mill.              4,7 mill.