– Flere på utenlandsferie og dyrere drivstoff førte til mindre Norgesferie og færre biler på veiene, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i forsikringsselskapet.

I juni og juli har Tryg Forsikring registrert 15.708 bilskader, en nedgang på 19 prosent, og tendensen har fortsatt i august.

– Vi er ikke overrasket over utviklingen. Færre biler på veiene i sommer er også noe som har vært fanget opp av målinger hos Statens vegvesen. Samtidig har antallet biltyverier i sommer økt med 41 prosent sammenlignet med fjoråret. Dette er trolig fordi grensene har åpnet igjen, ifølge Brandeggen.

I fjor ble det i alt meldt inn 951.814 bilskader til forsikringsselskapene til en samlet erstatningskostnad på 16,4 milliarder kroner, viser tall fra Finans Norge.