Fra 2016 til 2019 var det en nedgang i antallet lærlinger i Helse Sør-Øst. I Nasjonal helse- og sykehusplan ble det derfor stilt krav om at antall lærlinger – både i helsefag og i andre lærefag – skulle øke. I tråd med satsingen har antall læringer økt fra 2020 til 2022.

Hoveddelen av lærlingene finnes innen ambulansefag og helsefag, men helseforetakene har også lærlinger innen IT, logistikk, portørfag, institusjonskokk, renhold og tekniske fag.

Utviklingen i helsefaglærlinger har hatt en betydelig vekst fra 2018 til 2022, og flere helseforetak har signalisert en ytterligere vekst fra høsten 2022.

– Vi følger utviklingen ved helseforetakene nøye, og vi ønsker ytterligere aktivitet for å øke antallet plasser for lærlinger, sier Svein Tore Valsø.

Anniken Fedje Hjalland (19) fra Konnerud er i gang med sitt andre år som helsefagarbeider. Hun er lærling på medisinsk post 2 på Drammen sykehus. Fedje Hjalland stortrives som lærling og er veldig fornøyd med både miljøet og det faglige opplegget.

– Jeg har vært her ett år og trives både på post og i det kollegiale miljøet. Er det noe jeg lurer på, er det alltid folk rundt meg som passer på at jeg får svar og lærer. Forhåpentligvis får jeg lov til å jobbe videre på sykehuset også når læretiden min er over, sier Anniken Fedje Hjalland.

På medisinsk post 3 på Drammen sykehus er det to nye lærlinger. Eva Christin Van (18) og Mai Helen Selbo Ruud (19) fra Drammen har kun tre dager bak seg på jobb. De er veldig fornøyd med måten de er tatt imot som lærlinger i Vestre Viken HF.

– Første uken var en ren introduksjonsuke. Her fikk vi mye god informasjon, kunne stille de spørsmålene vi lurte på og ble samtidig kjent med de andre i lærlingene. Vi føler oss godt tatt imot og gleder oss til å ta fatt på lærlingtiden, sier Eva Christin Van og Mai Helen Selbo Ruud.