I år er det 70 år siden de første livbøyene våre ble satt opp.

Her er historien om livredderen i korte trekk.

  • 1952: De første 20 Vesta-Hygea livbøyene blir satt opp på dampbåtkaier rundt Bergen
  • Ideen kom fra Baard Isdahl som var reklamesjef i Vesta-Hygea. Inspirert av en livbøye med påskriften «Salhus Husmorlag» jobbet han iherdig for at drukningsforebygging og utplassering av livbøyer skulle bli forsikringsselskapets hjertesak.
  • Siden 1952 har livbøyetiltaket gått uavbrutt og vokst til å bli et tiltak med nasjonal utbredelse. I dag finnes det anslagsvis over 50 000 livbøyer langs kyst og vann i hele Norge. I hele 70 år har vi sørget for at det fins livbøyer på badeplasser, brygger, friluftsområder osv. i hele landet.
  • Livbøyen er norskprodusert. Den lages av bedriften Polyform i Ålesund. Vekst Ålesund og Grønneviken AS (i Bergen), begge bedrifter med varig tilrettelagte arbeidsplasser, setter på tau og reflekser og maler på de svarte Tryg-bokstavene.
  • Alle livbøyer har en fadder. Blant de fadderne som har flest livbøyer er havnevesen, kommuner, båtforeninger og friluftsråd. Det er også mange velforeninger, organisasjoner, skoler, næringsdrivende og privatpersoner blant fadderne våre. Fadderne setter opp livbøyene og sørger for tilsyn og vedlikehold.
  • Hvert år får vi direkte meldinger om eller leser i media at livbøyen har spilt en avgjørende rolle i farlige situasjoner eller når liv har stått på spill.
  • Tryg samarbeider med Redningsselskapet region vest om kurset «Trygg i vann», et kurs rettet mot 9.-klassinger som får lære seg livredning i sjøen, risikovurdering, selvberging og førstehjelp ved drukning. Det er viktig for oss i Tryg at folk ikke bare kjenner til livbøyene, men at de også vet hvordan de skal brukes hvis ulykken først er ute og man må trå til som livredder.