GEIR A. ARNEBERG tekst og foto

– Misforstå meg rett. Jeg har en jobb som er viktig nå også, med flere tilleggsoppdrag. Men jeg har fått mer fritid. Fritid vet jeg å benytte og verdsette. Langt mer enn jeg har klart de siste 16 årene som ordfører, forklarer Tore Opdal Hansen.

Drammensavisa treffer han på fylkeshuset. Viken fylkeskommune har vært hans arbeidsgiver en god stund allerede. På grunn av kommunereformen startet etappen fra Drammen til Viken allerede før ordførerkjedet ble gitt videre til Monica Myrvold Berg 31. desember 2019.

To spesielt arbeidsomme år

Når Tore Opdal Hansen ser tilbake på årene som ordfører, er det mye han er stolt av. Men også en del han skulle ønske var gjort bedre, eller annerledes. Årene 2018 og 2019 følte han ekstra arbeidsomme, da han samtidig med ordførervervet også hadde store ekstraoppgaver.

– Jeg var Høyre ordførerkandidat for nye Viken Fylkeskommune og samtidig nestleder i Osloregionen, et samarbeid mellom 60 kommuner i Oslo og omegn. I tillegg var jeg leder av Høyres kommunalutvalg, med møterett i Arbeidsutvalget. Det ble i sum overkant mye. Flere av disse oppgavene ble avsluttet høsten 2019. I november og desember overlot jeg også ordførerkontoret til Myrvold Berg, selv om hun ikke startet sin ordførerperiode før 1. januar 2020, forklarer han, og understreker at hun hadde mer å gjøre som ordfører i en nyetablert kommune enn ham selv i en kommune under avvikling.

  I om lag tre måneder fulgte hun meg i ordførerens hverdag. Da fikk hun en noe mykere start som ordfører i en helt ny kommune. Det er vanskelig å forstå hva som ligger i ordføreroppgaven før du sitter med den. Det illustrerer også litt av det gode samarbeidet som er på tvers av de partipolitiske grensene i Drammen. Og for meg var det aldri noe problem at hun kom fra Arbeiderpartiet. Oppgaven min i denne perioden var å spille henne god utfra de erfaringene jeg hadde, sier Opdal Hansen.

Startet eget firma

I samme momentet Opdal Hansen avsluttet sitt ordførerembete, etablerte han sitt eget firma. Som en av 600 innmeldte på talerlisten.no ønsket Opdal Hansen gjennom sitt firma Kanblibra AS å øse av sin lærdom og gode erfaring fra ordførertiden.

– Selv om koronaen satte en brutal stopper for det meste, er det noe jeg skal følge opp igjen når samfunnet åpner igjen. Noen foredrag har det vært. Jeg skal nå også samarbeide med flinke folk i Considium om det er kommuner som trenger litt bistand fra en med over 40 års lokalpolitisk erfaring. Det ser jeg virkelig frem til å kunne bistå med. Noe av det vi virkelig fikk til i Drammen var bred politisk enighet om de store og langsiktige oppgavene. Det kommer ikke av seg selv.

Men han har selvsagt flere ben å stå på. I Viken fylkeskommune ble han som kjent ikke ordfører, men han fikk stillingen som fylkets komiteleder for utdanning. Samtidig er han nestleder i Høyres fylkestingsgruppe, sitter i hovedstyret i KS og i fylkesstyret i KS Viken.

– Selv om det er mye å forholde seg til, og mange møter hver uke, er det likevel sånn at det ikke kan måle seg med tiden som ordfører med tilleggsoppgavene. Derfor har jeg også kunnet dyrke meg selv og familien på en helt annen måte enn tidligere. Akkurat nå bare verker jeg etter å få motorsykkelen på veien igjen. Og i påvente av det, blir slalåmskiene benyttet i enhver anledning. Enten i Aron eller i Kongsberg, forteller Opdal Hansen. Det å stå på ski på dagtid, utenom helg, betyr nypreparerte bakker uten heiskø, sier han og smiler.

Mange plusser

Når Tore Opdal Hansen ser tilbake på sine 16 år som ordfører, evner han å se de positive sidene, men og de sidene han helst skulle sett det var gjort mer med.

– Jeg er spesielt stolt av den rivende utviklingen byen vår hadde fra 2003, da jeg ble ordfører, og utover. Selv om det unike flerpolitiske samarbeidet og godt samarbeid med statlige og private aktører også skal ha æren for den byfornyelsen som skjedde i Drammen. Vi mottok nasjonale priser omtrent hvert eneste år. Dette har gjort noe med omdømmet til Drammen – men også selvfølelsen til drammenserne. Det er kult å bo i Drammen nå, mener også de som bor i Oslo, sier Hansen.

Han vektlegger også selskapsorganiseringen som en av sine viktigste verk. Og ikke minst hvordan kommunen har vært med å utvikle eierskapet i selskaper setter han pris på. 

– Vi er heleier i Lindum og deleier i Glitre og Papirbredden, Dette er selskaper som representerer verdier for mange milliarder kroner og som årlig tilfører mange 10-talls millioner inn i kommunekassa. Det ha vært delaktig i at disse verdiene kunne skapes enten da jeg var Høyres gruppeleder i 16 år eller som ordfører, er jeg stolt av, sier Opdal Hansen.

– Kommunens utfordring, med å få tre gamle kommuner til å bli en ny, har garantert vært både arbeidskrevende og utfordrerne selv om vi gjorde et forarbeid. Når vi skal gå til nytt lokalvalg i 2023 mener jeg vi kommer til å se at det var fornuftig å tenke nytt.

…og noen minus

Når byutviklingen er nevnt, er det også her eks-ordføreren finner minusene. Tempoet i prosessene skulle han gjerne påskyndet.

– Særlig på Strømsø-siden skulle jeg ønsket vi kunne startet opp prosjekter langt tidligere enn vi har klart. I ettertid mener jeg vi politikere var relativt utålmodige under disse prosessene, men dessverre var ikke de offentlige samarbeidspartnerne like ivrige. Her burde vi nok ha presset på spesielt Statens Vegvesen og BaneNor hardere og tidligere, sier Opdal Hansen.

Han mener også det kunne vært gjort mer for internasjonale Drammen.

– Dessverre er det en ganske stygg forskjell på ledighetsstatistikken for etniske norske og innvandrere. Det skal ikke spille noen rolle hvor folk kommer fra, men her har vi ikke vært flinke nok. Det kan sies mye bra om Drammen som internasjonalt sammensatt by, og det gjøres også mye positivt arbeid i dag for å rette disse skjevhetene både i offentlig og privat regi, men jeg skulle ønske vi hadde kommet noe lenger, sier Tore Opdal Hansen, som etter 40 års i politisk virke, ennå ikke ser helt slutten av denne epoken.

– Som alle andre blir jeg jo eldre jeg også, men jeg setter ingen aldersgrenser for når jeg skal slutte i politikken. Det er helsa som avgjør det. Gnisten har aldri vært noe problem. Og enn så lenge holder jeg meg fint over dumpene – om det er i slalåmbakken eller på tur med motorsykkelen …