GEIR ARNEBERG tekst

Flesteparten av skiturene i boka «Skiturer i Drammenstraktene» er fra markaområdene rundt byen, men han har også funnet plass til noen lekkerbiskener i de nære fjellområdene.

Med sist sesongs knallvinter, burde «timinga» være god.

– Mange går gjerne den samme skituren hver helg, men i vårt område finnes det utallige variasjonsmuligheter når det gjelder skiturer. Det skal denne boka prøve å vise, sier Helgesen om boka på 240 sider, illustrert med fargebilder, kart og faktarammer.

Har med 12 skogområder

– Hva definerer du som Drammenstraktene?

– Her defineres det som Vestmarka, Kjekstadmarka, Røysjømarka, Svelvikmarka, Østskauen, Vestskauen, Konnerudmarka, Strømsåsen, Mjøndalsskauen, Finnemarka, Holtefjell og Ormåsen. Det vil si skogområdene i kommunene Asker, Lier, Drammen, Holmestrand, Øvre Eiker og Modum, forklarer han. Mellom en halvtime og en times kjøring fra Bragernes Torg når du alle disse turmålene.

– Er alle turene i boka fra disse områdene?

– Nei, i tillegg er det med noen smakebiter fra litt mer høytliggende områder under to timers kjøring fra Drammen. Dette er områder der snøen og skiføret starter tidlig og slutter seint, som Skrimfjell, Blefjell, Norefjell/Haglebu, Vassfarfjella i Flå, Vikerfjell og Krokskogen. Da vil også kommunene Kongsberg, Flesberg, Sigdal, Krødsherad, Flå, Ringerike og Hole bli berørt, sier han.

Alle turbeskrivelsene er supplert med informasjon om verneområder, geologi, historie, serveringssteder og de første hyttene i marka. Målet er at boka inspirerer til friluftsliv på «nye» steder.

I dagens Drammen kommune har mange skiturforslag fått plass. De korteste turene kun noen få kilometer lange, mens de lengste er på flere mil.

Upreparerte skitraseer

– Følger de beskrevne turene de maskinpreparerte skiløypene?

– Hovedsakelig gjør de det, men det finnes visse unntak. Blant annet er det med en «topprangling» utenfor allfarvei både på Vestskauen og Mjøndalsskauen pluss en topptur til Lokkeråsen og Solbergvarden i Finnemarka. Ja, og så har jo noen av toppturene i fjellområdene upreparerte skitraseer, forteller Helgesen.

DNT Drammen og Omegn (DNTD) har bidratt til «Skiturer i Drammenstraktene» gjennom samarbeid med Forlaget Tom & Tom. Nå håper utgiverne på snørike og kalde vintre framover, slik at flest mulig kan prøve skiene i «gammelt» og «nytt» terreng. Går trykkinga etter planen, skal boka være hos byens bokhandlere og Turbutikken til DNTD i slutten av uke 47.