– Vi har fortsatt en vei å gå før vi er tilbake til normalen, men det går riktig vei, sier adm. direktør Terje Sundfjord.

Det er ingen tvil om at pandemien har påvirket reisevanene til innbyggerne i hele Buskerud. Størst tap av reiser ser vi i byområdene og på pendlerlinjer til og fra Oslo. Linje 200 Hønefoss-Oslo har for eksempel en nedgang på hele 44 prosent fra 2019, og i Drammen er nedgangen i antall bussreiser på 29,6 prosent.

– På de lange pendlerreisene mot Oslo/Akershus påvirkes antall reiser i større grad av bruk av hjemmekontor, mens det utenfor byene er mer skoleskyss og noe mer stabilt, sier Terje Sundfjord.

På pendlerlinjene inn og ut av Drammen, fra for eksempel Eiker og Modum, ser vi ikke den samme nedgangen som inn og ut av Oslo. Dette skyldes sannsynligvis at det her er mye skoletransport til videregående skoler i Drammen, samt at tilbudet brukes av arbeidstakergrupper som i større grad ikke kan ha hjemmekontor, sånn som ansatte i skole, barnehage, butikk og helsevesenet.

I disse områdene har kundene også kommet raskere tilbake, og de fleste skoler har hatt fysisk undervisning i 2021.

Reisetallene for tidligere Nedre Eiker viser at det er dette området som ligger best an til å komme først tilbake til 2019-nivå. I 2021 endte antall reiser på 1,14 millioner, mot 1,22 i 2019. Veksten fra 2020 ligger på 21,5 prosent, og er bare 6 prosent bak 2019. Lier, Svelvik og Hallingdal hadde også god vekst sammenlignet med 2020, og er også på god vei tilbake til 2019-nivå.