JAN H. HANSEN tekst

– Jeg merker det allerede når toget nærmer seg stasjonen. Det er her jeg føler meg hjemme. Det sier Xhuliana Dhuli, opprinnelig fra Hellas. Hun kjører ikke bil og bruker toget til jobb i Oslo. Det tar bare 33 minutter, og det beste med turen er å komme tilbake til den litt roligere pulsen i byen hun har forelska seg i.

– Den minner meg faktisk litt om den lille øya i Hellas jeg kommer fra. Det er noe med stemningen, nærheten til vann og de hyggelige uteserveringene om sommeren, sier Xhuliana.

Forelska i Drammen er også Jon-Erik Lunøe, som leder eiendomsvirksomheten i Bane NOR. 

– Her har framsynte og samsynte politikere stått samlet bak en stor visjon. Den største reisen når det gjelder byutvikling i Norge har skjedd her, etter mitt syn.

900 tog i døgnet
Sentralt i denne byutviklingen, bokstavelig talt, ligger Drammen stasjon. Her møtes Bergensbanen, Sørlandsbanen og Vestfoldbanen og gjør den til et av landets mest pulserende knutepunkt. Nå skal stasjonen bygges om og gi et enda bedre tilbud til dagpendlere, langveisfarende og andre brukere.

Fra Drammen stasjon går det 900 tog i døgnet. En stor del av passasjerene er dagpendlere til Oslo-området. Og de blir det stadig flere av. Fra 2012 til 2019 ble antall passasjerer på InterCity-togene på Vestfoldbanen og Drammenbanen nær tredoblet. Nesten 8 millioner passasjerer reiste på denne strekningen i 2019. Økningen skyldes først og fremst flere avganger. Et bedre tilbud er altså det som skal til for at flere tar mer tog.

Solceller på taket
Plattformtakene på den nye stasjonen skal dekkes av tynne matter med solcellepanel. Dette vil sørge for ren, fornybar energi som skal brukes til lys og varme på stasjonen, tekniske installasjoner, varme til sporvekslere og annet utstyr. Solcellepanelene har en forventet levetid på minimum 25 år. I løpet av den tiden produseres det 2,5 millioner kilowattimer, som igjen betyr at Drammen stasjon blir forsynt med ren energi i et kvart århundre.

– Vi er en storforbruker av strøm og her får vi en helt utslippsfri produksjon. Vi kommer til å bruke all den grønne energien som produseres, sier miljøleder Håvard Kjerkol i Bane NOR.

 

FAKTA: Oslo–Tønsberg på én time

* På Drammen stasjon skal det bygges nye plattformer og legges nye spor. Det omfattende prosjektet er planlagt ferdig i 2025. Stasjonen forbindes med ny bru over Drammenselva like ved, og omleggingen vil inngå i neste fase av den usedvanlig vellykkede byutviklingen. 

* Det legges også nytt dobbeltspor fra stasjonen sørover mot Vestfold. Det vil korte ned reisetiden Oslo–Tønsberg til én time, og det kan kjøres fire avganger i timen. Den nye traséen legges i tunnel slik at det som før var utilgjengelige områder kan bli grøntarealer alle har glede av.