GEIR A. ARNEBERG tekst og foto

På riksplan har Seniornett og Pensjonistforbundet fått seks millioner kroner fra Helsedirektoratet for å gjennomføre prosjekt Datastue – som skal hjelpe den eldre garde på nett.

Gjennom samarbeidet ønsker de to aktørene å styrke hverandres organisasjoner.

– Mange av Drammens eldre har en god digital forståelse. Men vi vet at veldig mange har lite eller ingen slik kompetanse. Gjennom pandemien har vi hatt kontakt med flere eldre som virkelig plages med digitalt utenforskap. Det ønsker vi å gjøre noe med. På sentralt hold lages det et standard kursopplegg over 12 timer. Vi kommer til å gjennomføre kurset over fire frammøteganger, sier leder for Seniornett i Drammen, Arve Conradsen. 

Styreleder for Seniornett i Drammen Jon Torebraaten henger seg på; – Over 600.000 nordmenn er ikke digitaliserte i dag. Flere tusen av dem bor i Drammen. Dem vil vi hjelpe, sier han.

Målet på riksplan er at å opprette 50 datastuer i løpet av året – alle i kommuner der det er mulig å få 200 deltagere til å gjennomføre ett grunnleggende datakurs.

Motvirker ensomhet

Kursene skal motvirke ensomhet ved å engasjere seniorer selv som dataveiledere og lære dem å bruke digitale verktøy for å kunne kommunisere med familie og venner. Datastuene skal etableres i tilknytning til allerede eksisterende møteplasser for eldre som senior- og aktivitetssentre for å styrke rekruttering til disse møteplassene.

– For å få til dette trenger vi veiledere og kurslokaler. Vi har en del veiledere selv, men vi trenger flere. Så er det noen der ute med lyst og kompetanse til å være med som veiledere, ta gjerne kontakt. Alle veilederne vil få tilbud om skoleringskurs. Kursene vil stort sett bli arrangert på dagtid, så oppgaven vil nok passe best for personer som allerede er seniorer. Vi vet at det finnes mange kompetente eldre som vil passe for en slik oppgave. Vi har muligheter til å kjøre en del kurs på Drammensbiblioteket. Vi jobber også med å fremskaffe flere kurslokaliteter. Vi har tro på at dette løser seg, sier Arve Conradsen.

 

Slik organiseres Datastue:

* Et passende antall deltagere på et kurs er 8-10 personer.

* Kurset holdes over fire dager, med tre timer hver gang.

* Hver deltager betaler 100 koner til lokalforeningen/datastuen for å delta

* Hver deltager utløser 400 kroner fra prosjektet til lokalforeningen, som utbetales ved gjennomført kurs.

Målgruppen er seniorer over 65 år som ønsker å bedre sin digitale kompetanse, i tråd med regjeringens «Leve hele livet»-strategi.

– Er du eldre og føler deg veldig usikker på data - kom å bli med, oppfordrer Conradsen.