GEIR A. ARNEBERG tekst

De to kameratene er Richard Kampenhaug (38) fra Lierskogen og Haakon Olsen (41) fra Krokstadelva. Mens Richard mer eller mindre har drevet med AC- og DC-lading siden 2005, og er elektriker i bunnen med utdanning innen salg, ledelse og markedsføring, har Haakon bakgrunn fra bil og kollektivbransjen, med optimalisering av kjøring og drift på depoter for buss og lastebil + SaaS og realtidsløsninger. I tillegg til erfaring fra salg, markedsføring og kundereise.

De to gode vennene fra over 20 år tilbake, har skapt sitt eget firma med bakgrunn fra sine tidligere jobber.

GreenGrid er hverken leverandøren, installatøren, kraftselskapet eller en forening som krever medlemskap. Selskapet er til blant annet for å hjelpe dem som skal anskaffe en god og trygg ladeløsning til elbil. Målet er at kundene best og objektivt skal rettledes til å navigere blant leverandører, installatører, behov, prising og «jungelspråk?

– Vi skal finne den beste løsningen for hver enkelt kunde. Med bakgrunn fra relevant kompetanse og førstehåndserfaring, skiller vi mellom ønsket og faktisk infrastruktur for et egnet og sikkert anlegg. Vi kartlegger bruksmønster og finner rett fordeling og belastningsnøkkel tilpasset dagens, og morgendagens behov. Dessuten håndterer vi og vurderer endringsmeldinger, forteller Haakon Olsen om målet med det nye selskapet.

– GreenGrid ønsker å være din nøytrale og uavhengige konsulent i den vanskelige prosessen det noen ganger kan være å avdekke det faktiske behovet, kartlegge dagens kapasitet og samtidig være rustet til morgendagens ladeverden. I de fleste tekniske installasjoner og beskrivelser vil derfor behovet for en kompetent og nøytral part, som kan oversette og forklare tydelig hva som ligger i fagtermologien være en stor fordel for mange, presiserer Olsen og Kampenhaug.