Fylkesrådet ønsker en deling til tre nye fylker, Akershus, Buskerud og Østfold, og at disse får oppstart fra 1. januar 2024.

* Forslag til nye fylkesgrenser er:

Akershus: Asker, Bærum, Nesodden, Frogn, Vestby, Nordre Follo, Ås, Enebakk, Aurskog-Høland, Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Nes, Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Ullensaker, Nittedal, Gjerdrum og Lunner.

* Buskerud: Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nore og Uvdal, Nesbyen, Flå, Sigdal, Rollag, Krødsherad, Flesberg, Kongsberg, Øvre Eiker, Drammen, Lier, Modum, Hole, Ringerike og Jevnaker.

Østfold: Hvaler, Fredrikstad, Halden, Aremark, Rakkestad, Sarpsborg, Råde, Skiptvet, Marker, Indre Østfold, Våler og Moss.

* Alle ansatte i Viken fylkeskommune får jobb i de nye fylkene.

* Fylkesrådet forventer at kostnaden ved en oppdeling i sin helhet finansieres av staten, og det opprettes overgangsordninger og kompensasjoner for de fylkeskommuner som taper på en oppløsning.