GEIR A. ARNEBERG tekst og foto

– Han levde et liv og behersket en kunstform det er viktig å ta vare på, sier forfatteren og kunstnersønnen Ulf Reffhaug.

Det har han nå gjort, i kompaniskap med Kjersti Reffhaug Eie som har stått for layout og omslaget.

«Herved presenteres livet til en kunstner som leverte det aller ypperste innen treskjærerkunst. Jeg hedrer fars minne med stolthet og glede», heter det i introen i boken.

På vel 160 sider er mange av de største kunstneriske verkene til Ragnvald Reffhaug presentert, på lik linje med hans liv og virke som familiefar og som arbeider på Delikat fabrikker gjennom hele sitt yrkesaktive liv.

Ragnvald Reffhaug er født i Porsgrunn, men vokste opp i Drammen og bodde i sitt voksne liv på Nesbygda. Han tok svenneprøven allerede som 17-åring, og startet sitt treskjæreryrke i Nussenverkstedet i Mjøndalen. Hans mest kjente verk er utsmykkingen av orgelet i Tangen kirke. 

Boken gir en møysommelig bildesamling av Ragnvald Reffhaugs verker, fra produksjonen av 60 til 70 gulvur – til å utsmykke hovedporten i Filadelfiakirken i Drammen, innviet i 1975. Døren er senere pusset opp i 2021.

Et lignende prosjekt gjorde han for øvrig også for Lovisenbergs Diakoniske Sykehus i Oslo.

– Han holdt på med denne kunsten hele livet. Og hadde prosjekter på gang helt inn i det siste. Ved siden av treskjæringen, behersket han også dekorering med bladgull og rosemaling, sier Ulf Reffhaug.

Foruten treskjærerkunsten, minnes også Ragnvald Reffhaug for sine medmenneskelige sider, blant annet for sitt lederskap i suksessbedriften Delikat Fabrikker.

– Boken er ment for og egnet til å ligge fremme som en coffè table-bok, blant annet for kunstinteresserte lesere, sier forfatteren Ulf Reffhaug.