Billedkunstner bosatt i Slemmestad, medlem av Buskerud Bildende Kunstnere, Norske Grafikere og Norske Billedkunstnere.

Vik arbeider hovedsakelig med grafiske trykk i teknikkene kobberetsninger og tresnitt. Arbeidene blir ofte utført som monotypier, uten opplag. Det vil si det ferdige trykket blir til ved å blande oljefarger rett på trykkplaten, og med avtrykk på trykkpapiret ofte i flere lag. Metoden umuliggjør to helt identiske avtrykk av samme bilde.

De fleste bildene er et resultat av flere kobberplater lagt i forskjellige kombinasjoner. Bildet blir til ved å trykke i flere sekvenser. Her er også bevisst bruk av ”dobbeleksponering” benyttet. I bildene mine kombineres uttrykksformer og motivkontraster for å tilstrebe en balansert helhet. Uvante sammenstillinger av menneskeskapte og naturskapte elementer går ofte igjen.