GEIR A. ARNEBERG tekst

Årsakene til doblingen av prisen på kunstgjødsel siden 1. juli i fjor og fram til i dag er sammensatt, ifølge Yara Gjødsels markedssjef og eksildrammenser Anders Trømborg.

Høy etterspørsel og høye energipriser kombinert med komplisert storpolitikk, har gitt det prisnivået vi har nå, sier Trømborg.

Han forklarer at det startet med Kinas enorme appetitt på landbruksråvarer i 2020 og 2021 som nærmest tømte det internasjonale markedet, og medførte at prisene på landbruksråvarer og gjødsel steg. Deretter kom energikrisen på gass i Europa, og trakk gjødselprisene ytterligere opp. Energi utgjør en stor del av produksjonskostnadene for gjødsel.

–Gjødselprisene gikk rett i taket i månedsskiftet september/oktober. Først som følge av økte gasspriser og forsterket av at Kina bestemte seg for eksportstopp fram til 30. juni neste år av nitrogen og fosfor. I samme tidsrom har også Russland – som stor eksportør av råvarer til gjødselproduksjon – innført eksportkvoter.

Ved inngangen til 2022 har altså to av verdens største aktører på gjødselmarkedet trukket tilbake mye av det globale tilbudet. Et tilbud som det vil være svært utfordrende for øvrige aktører å dekke på kort sikt.

– Så lenge prisene på landbruksråvarer og mat forblir på høye nivåer, vil også etterspørselen og prisen på mineralgjødsel følge etter. Sjelden har det vært mer krevende å si noe om hva som vil skje fremover. Å spå noe om etterspørsel og priser på gjødsel framover nå, er litt som å gå inn i et mørkt rom. Vi ser svært lite foran oss og ingen ser helt utgangen, sier Anders Trømborg.