GEIR A, ARNEBERG tekst og foto
B.H.Ramberg AS er et transportselskap etablert i Drammen i 1929. Ramberg driver i dag distribusjon av pakker, stykk- og partigods i Norge. I tillegg driver de tredjeparts logistikk, med ny hovedbase i Holmestrand. Selskapet har i tillegg terminaler i Langhus, Trondheim, Bergen og Sandnes. Selskapet er eiet av familien Ramberg og er landets fjerde største riksdekkende aktør.

Riksdekkende selskap

I startfasen ble selskapet drevet av den 33 år gamle Broder Henry Ramberg. Virksomheten ble utvidet etter 2. verdenskrig med en egen spedisjonsavdeling som tok seg av fortolling og lokaltransport, og firmaet ervervet frakteskuta MS Alva som gikk i fast rute mellom Drammen og Fredrikstad.

Med årene har de vokst jevnt og trutt, og er i dag et riksdekkende selskap med store mål.

– Vår visjon er å være det mest attraktive, privateide og landsdekkende stykk- og partigods nettverk i
Norge, sier Terje Claussen (60), mjøndølingen som ble headhuntet av eier Bjørn Ramberg til å overta det familiedrevne selskapet som administrerende direktør i 2009.
Selv hadde Claussen allerede startet sin transportkarriere som sjåfør hos Ramberg allerede som 19-åring, før han kom seg inn på kontoret som distribusjonssjef. Fra 1994 ble han driftssjef hos Nor-Cargo i Drammen, senere Bring, der han ble en del av ledergruppa for Bring Cargo Norge.

Endelig til Holmestrand

Etter 93 år i Drammen så B.H.Ramberg seg altså nødt til å emigrere fra Drammen. Valget falt på Holmestrand.

– Våre lokaler på Holmen ble aldri optimale. Tilgjengelighet og funksjonalitet er viktig i vår bransje, og med tanke på alle kommende endringer med nytt sykehus, ny bybru og endret kjøremønster, blir det for mye køkjøring for våre sjåfører. Slikt koster, sier Claussen, som passer på å rose Holmestrand for mottakelsen i kommunen.

– Allerede på befaring ble vi møtt av ordføreren, som redegjorde båpde for videre planer og for hvordan kommunen var drevet. Hun gjorde et viktig og godt innsalg, sier Claussen.

Det nye anlegget på Hanekleiva i Sande gjør det mulig å vokse innen 3PL og netthandel. Her har Ramberg i tillegg til 25.000 palleplasser, også installert en Autostore på 20.000 kasser.

– Vi satser tungt på Autostore og småvareplukk opp mot netthandel, forteller administrerende direktør Terje Claussen.

I løpet av det siste året har Ramberg også etablert seg i nye lokaler i Stavanger, Bergen og Trondheim. 

 

 

Historien om B.H.Ramberg AS

Selskapet ble grunnlagt av den da 33 år gamle Broder Henry Ramberg som et personlig eiet selskap i 1929. Selskapet baserte i starten sin virksomhet på et forsikrings-agentur og shipping-relatert virksomhet ved Drammen Havn.

Virksomheter skjøt fart etter 2. verdenskrig og utvidet med egen spedisjonsavdeling som tok seg av fortolling og lokaltransport. I denne perioden ervervet også firmaet frakteskuta MS Alva som gikk i fast rute mellom Drammen og Fredrikstad.

Tidlig på 1950-tallet begynte 2. generasjon, Knut Ramberg i selskapet. Han etablerte «samlastvogner» på jernbane fra Drammen til Bergen, Trondheim, Stavanger, Åndalsnes og Mosjøen. Etter hvert ble også Hallingdal tatt inn i rutenettet. Dette ble forløperen til det som i dag er Rambergs kjernevirksomhet – landsdekkende stykkgods.

B.H. Ramberg hadde god vekst og utvikling utover 50 og 60 tallet. Drammens store og varierte industri utgjorde et godt grunnlag for virksomheten. På slutten av 60-tallet begynte industrien i Drammensområdet og skrante og 10 år senere var det meste av den gamle industrien borte.

Ramberg lykkes godt i å omstille virksomheten. På 70-tallet ble det lagt grunnlaget for en betydelig virksomhet knyttet til import av frukt over Drammen havn. Dette ledet til etablering av selskapet Fruktsped, som lenge var landets største fruktspeditør. På landsiden ble det etablert trailer-trafikker på flere europeiske land. Det var også i denne perioden samarbeidet med Leman i Danmark ble innledet.

Den landbaserte transporten i Norge utviklet seg kraftig. Som en motvekt til Linjegods ble det etablert en privat sammenslutning, Norske Godslinjer (senere NorCargo Bring), hvor Ramberg gikk inn som stedlig agent i Drammensområdet.

I 1980 ervervet firmaet deler av eiendommen i Svend Haugs gate på Holmen i Drammen. Her bygget de, som et av de første firmaer i Norge, opp et moderne varehotell. Fra starten bygget man opp en betydelig virksomhet rundt import og distribusjon av elektriske artikler. Anlegget ble senere utvidet en rekke ganger, senest i 1995, da firmaet samlet hele sin virksomhet i Drammen på et sted, i et av datidens største spedisjonsanlegg i Norge.

Firmaet etablerte i 1992 egen avdeling på Alnabru i Oslo med sikte på å tilby sine innlandstjenester i Oslo-markedet. God mottakelse gjorde at man allerede i 1995 måtte utvide anlegget. Fra 1. januar 2002 ble Osloavdelingen fusjonert med Transportsentralens (TS) avdeling Riksgods. Disse virksomheter fremsto frem til 1. mai 2003 som Riksgods AS og var eiet av partene på 50/50-basis. Deretter ble Oslo-virksomheten tilbakeført til Ramberg. 1. januar 2005 flyttet Oslo-virksomheten inn i ny terminal på Skedsmokorset.,

B.H. Ramberg har siden midten av 70-tallet hatt et meget godt samarbeid med Leman i Danmark. I 1995 ble samarbeidet trappet kraftig opp idet Ramberg overtok alle Leman-representasjoner på Østlandet. Samarbeidet ble ytterligere forsterket i 2002, idet partene dannet et joint-ventureselskap, Leman Norway AS. Leman Norway AS opptok samtidig aktiviteter innen sjø og luft. Leman Norway AS har et meget tett samarbeid med Ramberg-selskapene.