Under dagens retningslinjer har ikke elever med dysleksi eller betydelige lesevansker mulighet til å bruke de vanlige hjelpemidlene sine på nasjonale prøver i lesing. Disse elevene får dermed ikke vist ferdighetene sine på prøven. Noen elever får heller ikke deltatt. Utdanningsdirektoratet og Dysleksi Norge har derfor vært i dialog i lengre tid om muligheten for endringer i gjennomføringen av nasjonale prøver i lesing.

– Vi har landet på en anbefaling som bidrar til at flere elever kan gjennomføre og oppleve mestring på nasjonale prøver i lesing, sier direktør Hege Nilssen.

– Selv om elever med dysleksi strever med avkoding, kan de ha god leseforståelse, sier Caroline Solem, generalsekretær i Dysleksi Norge. – Nå kan de endelig få lov til å vise det, også på nasjonale prøver, gjennom å bruke de hjelpemidlene som de er vant til. Det gir et riktigere bilde av ferdighetene deres, sier Solem.

Det er flere hensyn å ivareta dersom vi skal endre gjennomføringen av nasjonale prøver i lesing. På den ene siden er det viktig at alle elever gjennomfører under samme forhold. På den andre siden er det viktig at flest mulig elever kan gjennomføre og oppleve mestring.

– Vi mener vi har funnet en god balanse og vil takke Dysleksi Norge for et godt samarbeid over tid med faglige innspill og nyttige diskusjoner, sier Nilssen.

 

Utdanningsdirektoratet anbefaler

  • at retningslinjer for bruk av hjelpemidler på nasjonale prøver i lesing endres til å inkludere bruk av hjelpemidler til opplesing av tekst.

  • at det kun er elever som har godkjent bruk av hjelpemidler til opplesing i opplæringen som skal gis adgang til bruk av disse også på nasjonale prøver.
  • at resultatene fra prøvene inkluderes i de aggregerte dataene og den nasjonale statistikken.

Anbefalingen er oversendt Kunnskapsdepartementet.