− Nettselskapet har en nøkkelrolle for at samfunnet skal fungere, både i dag og i morgen. Tiden vi nå står i viser for alvor at strømnettet er vår viktigste infrastruktur for fremtiden. Skal Norge nå klimamålene må vi bruke mindre fossil energi og mer fornybar strøm. Denne strømmen må transporteres. Uten nettselskapet blir det ingen grønn omstilling, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Å Energi, som er det nye navnet på det fusjonerte konsernet.

Tore Morten Wetterhus bli leder for det nye fusjonerte nettselskapet, og han gleder seg til å samle to sterke fagmiljø.

− Det snakkes mye om økt elektrifisering og hvordan vi kan nå klimamålene, men det som det ikke snakkes like mye om er infrastrukturen som kreves for å få dette til. Når det skal bygges batterifabrikk i Arendal, eller ny industri skal etableres, så krever det mye av strømnettet. Nye linjer må bygges, og vi skal legge til rette både for industriutvikling, samfunnsutvikling og det grønne skiftet i våre regioner, sier Tore Morten Wetterhus.

Involverende prosess

Glitre Nett vil bli et av de største nettselskapene i Norge med vel 310 000 nettkunder. Sammen har selskapet mer enn 30 000 km med regionalnett og distribusjonsnett i sitt forsyningsområde, med 133 transformator- og koblingsstasjoner, og mer enn 12.000 nettstasjoner.

− Glitre Nett får nærmere 350 dyktige medarbeidere som skal sikre at vi fortsetter å levere ren energi til kundene våre, slik at samfunnet fungerer, både i dag og for fremtiden, sier Wetterhus.

I likhet med konsernets nye navn, har ansatte vært en del av en involverende prosess for å komme med navneforslag på det nye nettselskapet.

− Navnet Glitre Nett var det mange ansatte i både Agder Energi Nett, Glitre Energi Nett og i konsernet som hadde foreslått som navn på det fusjonerte nettselskapet. Selv om noen kanskje ikke vil si at det er helt nytt, er det et flott navn som mange allerede har positive holdninger til, det er kjent i bransjen, og nå skal vi ta med oss det beste fra de to fusjonerte nettselskapene inn i det nye store nettselskapet Glitre Nett, avslutter Wetterhus.

En del av Å Energi

Glitre Nett blir en del av Å Energi, som vil være Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden. Navnet på konsernet ble lansert 24. oktober, og viser både til konsernenes fundament, vannkraften, men symboliserer også handlekraften som trengs for å bidra til en verden som drives av ren energi.

I tillegg til å ha Norges nest største nettselskap, vil Å Energi bli Norges tredje største kraftprodusent med en produksjonsportefølje på 11 TWh. Det fusjonerte konsernet vil også være Norge største leverandør av strøm og energitjenester til bedriftsmarkedet, ha over 200 000 kunder i privatmarkedet og solide posisjoner i fiber og fjernvarme.