Målet er å skape et tryggere og enklere strømmarked for kundene.

- Vi har alltid vært opptatt av å være en pålitelig og seriøs strømleverandør. Nå gir Trygg strømhandel oss en dokumentasjon til kundene på at vi er nettopp det. Det er viktig for oss og for hele bransjen å få dette på plass, sier Jan Vidar Thoresen, administrerende direktør i Glitre Energi Strøm.

- Jeg er stolt over at vi er blant de første strømleverandørene i Norge som er sertifisert i Trygg strømhandel.

Sertifiseringsordningen er et initiativ fra bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktsenergi, men administreres fullt og helt av DNV. Ordningen består av en rekke krav som strømleverandørene må tilfredsstille når det gjelder markedsføring og salg av strømprodukter, oppfølging av kundene, opplæring av egne ansatte osv. Til sammen er 24 strømleverandører sertifisert av DNV. De representerer rundt to tredeler av strømkundene i Norge.

- Vi ønsker at Trygg strømhandel skal bli et kvalitetsstempel som kundene vil se etter når de velger strømleverandør. Samtidig gir vi leverandørene et verktøy for å kunne gjøre en enda bedre jobb ut mot kundene, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge.

DNV har utviklet ordningen i samarbeid med bransjen og foretar en uavhengig sertifisering av selskapene etter rammeverket for Trygg strømhandel.

- Gjennom sitt sertifiseringsløp har selskapene vist hvordan de møter kravene i ordningen og jobber systematisk for å sikre gode leveranser til sine kunder. Vi er imponert over hvordan bransjen har tatt tak i de utfordringene de har møtt, etablert en felles standard, og hvordan selskapene har tatt den ut i sine organisasjoner, sier Tommy Bjørnsen, Norgessjef i DNV.

Revisjonen DNV har hatt med de sertifiserte selskapene har medført at flere har justert sin markedsføring og hvordan de presenterer aktuelle strømavtaler. Flere har etablert nye rutiner for å sikre en god dialog med kundene i henhold til rammeverkets krav.

- Vi ser at det kan være krevende for kundene å orientere seg i strømmarkedet. Når man velger en leverandør som er sertifisert med Trygg strømhandel, kan kundene være trygge på at de velger en seriøs leverandør som har orden på sine produkter og rutiner, sier Thoresen i Glitre Energi Strøm.

FAKTA: Kravene i Trygg strømhandel:

  • Det stilles strenge krav til salgsaktiviteter på telefon, sosiale medier, dørsalg, stand osv.

  • Kravene gjelder også underleverandører som har direkte kontakt med kunden (callsentre etc.)
  • Krav til kompetanse hos ansatte og gode prosesser for klagebehandling mm.
  • Strømproduktene skal være enkle å skille fra hverandre ved markedsføring.
  • Kunden skal kunne velge kanal for prisvarslinger. Eksempler på dette er SMS eller e-post.
  • Kampanjetilbud skal merkes tydelig og kundene skal vite hva som skjer etter tilbudsperioden.
  • Det skal være åpenhet om alle priselementer og varigheten på strømproduktene.
  • Det skal være enkelt å bytte leverandør. Når en kunde har betalt sin siste faktura, skal vedkommende ikke kontaktes av strømleverandøren på minst seks måneder.