JAN H. HANSEN tekst

På Basserudåsen langs E134 i Kongsberg bygges i disse dager en unik og toppmoderne energistasjon hvor hurtigladerne til elbilene er satt i sentrum. En ny fleksibel ladeløsning i et samarbeid mellom Glitre Energi og Circle K kan løse utfordringer med elbillading når det ikke er nok kapasitet i strømnettet.

Komplekse systemer

Ved hjelp av innovative elektrifiseringsløsninger testes komplekse energisystemer med hurtigladere, batterier og solceller som kan bli enkle løsninger på ladeproblemer.

– Mange steder i landet er det for lite kapasitet i nettet til at det kan etableres hurtigladestasjoner. Det kan koste flere millioner kroner å få forsterket nettet tilstrekkelig, og dermed blir det for dyrt å bygge ut. I dette prosjektet kombinerer vi lokal energilagring, solceller og smart styring av hele anlegget for å levere raskere lading og flere ladeplasser uten å forsterke nettet, forteller prosjektleder Sivert Eliassen i Glitre Energiløsninger.

Gjennom det Enova-støttede NorFlex-prosjektet skal Glitre Energiløsninger også undersøke hvordan anlegget kan bidra til å støtte kraftnettet i anstrengte driftssituasjoner. Lynladerne på Kongsbergporten skal gjøre det mulig å lade batteriene med nok strøm til å kjøre 20 mil allerede etter 8 minutters lading.

Unik løsning

Elektrifiseringen av bilparken i Norge krever omstilling. Circle K er blant aktørene som er i full gang med å bygge ut ladestasjoner over hele landet. Ambisjonen er at det skal være like enkelt for kundene å lade elbilen, som det er å fylle bensin eller diesel. Den største utfordringen for å tilby et godt og køfritt ladetilbud i Norge, er tilgangen på strøm.

– Vi tror det finnes bedre og mindre kostbare løsninger enn å grave opp hele Norge på nytt. Derfor har vi sammen med Glitre Energi, som blant de første i verden, utviklet et nytt ladesystem som gjør det mulig å lade mange elbiler på det eksisterende strømnettet, sier Snorre Skeie i Circle K.

Løsningen kombinerer lynladere med batterier og solceller på taket på ladestasjonen. Batteriene fungerer som en bank som samler strøm når belastningen på strømnettet er lavt. På den måten blir det mulig å levere et godt ladetilbud på dager med mye trafikk, uten at det går utover strømbehovet til samfunnskritiske funksjoner eller private husholdninger.

– Vi tror et slikt alternativ er nødvendig for å treffe kundenes behov i fremtiden. Det vil både spare samfunnet for høye kostnader, og gjøre elbilene til et enda mer attraktivt alternativ til diesel- og bensinbiler, sier Skeie.

Norflex-prosjekt

Circle K Kongsbergporten vil bli verdens mest moderne veiserviceanlegg og er utformet på en måte som vil kle teknologibyen Kongsberg godt. Sammen vil Glitre Energi og Circle K også invitere byens teknologimiljø til å samarbeide om fremtidens fleksible energiløsninger. 

– Sammen kan vi innovere, utvikle og finne fram til de beste løsningene på veien til å gjøre morgendagen helt elektrisk, sier Eliassen i Glitre Energiløsninger.

Fakta Kongsbergporten:

Circle K etablerer et topp moderne hurtigladeanlegg og benytter takarealer for lokal produksjon av solenergi, mens Glitre Energiløsninger leverer en batteripakke på 180 kW og et styresystem som overvåker og optimaliserer drift av batteri, solceller og hurtigladere.

Det etableres åtte hyperchargere som kan levere opp til 300 kW hurtiglading.

 

FAKTA: Glitre Energi AS

Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften. Vi produserer 100 % fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.