Globus Matboks er et foodtruck-prosjekt som ble påbegynt i 2018, og skal nå, på grunn av Covid19-forsinkelser, lanseres i forbindelse med høstens Globusfestival.

Prosjektet er blitt en realitet på bakgrunn av et unikt samarbeid på tvers av organisasjoner i Drammen.

«Matboksen», som foodtrucken kommer til å hete på folkemunne, fikk fødselshjelp av Globusfestivalen og cafégründer Solveig Røine vinteren 2018. NAV Drammen ble tidlig koblet på prosjektet. Nå er det NAV Drammen som sitter i førersetet og som har tatt en svært viktig posisjon inn i prosjektet. NAV Drammen, i samarbeid med Åssiden Videregående, OPUS voksenopplæring og Drammen kommune flyktningetjenesten, etablerer et unikt opplæringsprogram for ti utvalgte kandidater. Disse kandidatene skal jobbe i «Matboksen» i 6-12 måneder.

Parallelt med jobbing i «Matboksen» vil kandidatene følge et opplæringsløp knyttet opp mot programmet sitt. De vil få tett oppfølging av faglærere ved Åssiden VGS (restaurant og matfag), NAV og kommunen. Etter endt praksis i «Matboksen» vil personene som har deltatt i programmet få utstedt et kompetansebevis som vil gjøre dem attraktive på arbeidsmarkedet. «Matboksen» vil kunne gi dem et viktig springbrett inn i yrkeslivet og forhåpentligvis varig tilknytning til arbeidslivet.

Viktig for NAV-verdier

Leder i NAV Drammen, Mehmet Safak, sier følgende om posisjonen NAV har tatt inn i Globus Matboks:  

– Globus Matboks representerer i praksis NAVs verdier og viktige satsningsområder. NAV jobber ut fra et integreringsperspektiv, og NAV skal forebygge utenforskap i samfunnet. «Matboksen» vil gi kandidatene verdifull arbeidstrening, norskopplæring og en følelse av inkludering i byen de bor i. Ved at kandidatene får en aktiv deltagelse i samfunnet vil dette kunne få svært positive effekter for «24 timers mennesket». De som er tilknyttet foodtrucken vil kunne etablere kontakter og nettverk som de tar del i også etter endt arbeidsdag. Denne type brobyggende inkludering er veldig viktig for oss som jobber i NAV. NAV Drammen har tatt en aktiv rolle i Globus Matboks fordi vi ønsker å være en del av næringslivet i Drammen. Vi ønsker å være en markedsaktør som går i dialog med bedrifter og organisasjoner som vil utvikle nye ideer og prosjekter som NAVs kandidater kan være en del av. Dette fokuset har vi tatt med oss også inn i den nye storkommunen. Vi føler at Globus Matboks er et prosjekt som vil komme til å vokse i omfang og betydning, og NAV Drammen håper at flere bedrifter vil ta kontakt med oss når man ser hvordan det er mulig å etablere gode, viktige samarbeidsprosjekter.

Mangfold og samhold

Louise Winness Prestgard, festivalsjef for Globusfestivalen, som er et samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune og Arrangement Drammen, er lykkelig over at festivalen har fått en så spennende «avlegger».

– Globus Matboks er så utrolig mye mer enn en foodtruck! Dette er en videreføring av alt som er fint med Drammen og alt Globusfestivalen står for. Globus Matboks er basert på mangfold, inkludering, samhold, respekt, glede, eksotiske retter og et vell av kulturopplevelser! Gjennom servering av nydelig mat og månedlige kulturopplevelser på Strømsø torg vil det bli en smak av Globusfestivalen hele året. Jeg er så stolt av samarbeidet med NAV og hvilke muligheter vi skaper for kandidatene som nå skal få en unik sjanse til å skaffe seg en billett inn i arbeidslivet, sier hun.