Steen & Lund forbedret driftsresultatet med MNOK 37 fra 2019. Dette har de klart ved å fokusere på spisskompetansen sin, og latt andre prosjekter være.

Medarbeidernes innsats

– Vi har vært igjennom en omfattende snuoperasjon som hele organisasjonen har bidratt til. Det gir nå positive resultater og et solid fundament for videre utvikling. Dette sammen med en solid finansiell posisjon, langsiktig og god ordrereserve er viktig for å nå de vekstmålene vi har, sier Petter Vistnes, administrerende direktør i Steen & Lund AS.

– Det høres ut som en velbrukt floskel, men det gode resultatet vårt skyldes faktisk medarbeidernes innsats.

I lavsesongen er det 330 ansatte som jobber med å produsere grønt og grått. Det grønne er selvforklarende, mens det grå er ulike elementer av stein og betong. Da passer det bra at Petter Vistnes kom fra firmaet BetonmastHæhre da han overtok som administrerende i Steen & Lund i august 2019.

– Jeg visste mye om det grå, men lite om det grønne, sier han.

Etter påske starter høysesongen, og frem mot sommeren er det 500 medarbeidere i sving med å putte planter og løk i jorden, vedlikeholde områder etter vinterens herjinger og anlegge nye parker og uterom.

Uterom

Hovedkontoret er på Liertoppen, men de har også kontorer i Oslo, Geilo, Drammen og Sandefjord.

De siste par årene har firmaet gjennomført et fokusarbeid, der de har eliminert sideprosjekter som veibygging og andre ting som ikke er helt innenfor deres område.

– Vi har medarbeidere som kan bygge uterom i alle varianter og størrelser – med grønt, mur og tre. I tillegg til en stor andel anleggsgartnere har vi medarbeidere som jobber med å skape elementer av betong og treverk, sier Vistnes.

Steen & Lunds prestisjeprosjekter er blant annet det nye Regjeringskvartalet, Frognerparken og Akershus Festning. I Drammen kan man oppleve arbeidet deres om man går langs elvebredden eller er i parken.

– Det beste ved jobben er når vi får tilbakemeldinger fra folk som har nytt en gåtur i et av våre uterom. Urbaniseringen gjør grønne uterom viktige, og det betyr mye for så mange mennesker, sier Vistnes.

Høy kvinneandel

Selskapet har høye ambisjoner når det gjelder bærekraft: klima og miljø, sosiale og økonomiske forhold. Disse ambisjonene vil realiseres gjennom den viktigste ressursen, som ifølge Vistnes er medarbeiderne. Selskapet har mange fagarbeidere, høyt utdannelsesnivå samt en høy andel kvinnelige medarbeidere på alle nivåer i organisasjonen.

– I tillegg har vi mange medarbeidere med betydelig erfaring i selskapet, noe som gir en unik kombinasjon og styrker mangfoldet. Selskapet praktiserer aksjeeierprogram, og har allerede fått mange medarbeidere inn på eiersiden. Som alle andre selskap, har også Steen & Lund forbedrings potensialer.

– Den største verdiskapningen for våre kunder kommer av en tidlig involvering og godt samspill. Vi er alle stolte av å få lov til å skape levende, vakre og varige uterom for så mange i Norges befolkning, sier Petter Vistnes.

 

FAKTA: Steen & Lund – resultat og balanse

Konsernet hadde driftsinntekter på MNOK 533,7 i 2020 (MNOK 689,8).

Driftsoverskudd ble på MNOK 18,5 (driftsunderskudd MNOK 18,5).

Årsresultatet etter skatt ble et overskudd på MNOK 12,5 (underskudd på MNOK 22,8), en vesentlig forbedring fra 2019.

Ved årsskiftet er konsernets disponible likvider MNOK 82,2 (38,6).

Totalkapitalen er ved utgangen av året MNOK 184,2 (MNOK 281).

Egenkapitalen pr. 31.12.2020 er MNOK 71,6 (MNOK 37,5).

Steen & Lund er tilført MNOK 29,1 i ansvarlig kapital, hvorav MNOK 25,1 fra morselskapet og resterende fra ansatte som har deltatt i emisjoner.

Tallene i parentes viser til 2019.