GEIR A. ARNEBERG tekst og foto

Denne uken arrangerer MDG byttedager i sine samlingslokaler i Konnerudgata 34, for stoff og garn, sykurs hvor du kan lære enkle reparasjoner av klær, bokbyttedag, og Grønn Kafé og åpent Bruktmarked.

– Dette er et lite bidrag fra oss i MDG til overgangen til sirkulærøkonomi, forteller leder for Nina Guzman Toft (48).

– Siden dette ikke er en permanent bruktbutikk, har det blitt til at vi har fått varer primært fra naboer i Konnerudgata og våre medlemmer.

Og medlemmer i Drammen teller i alt 240. Det betyr at MDG har det største lokallaget i «nye» Buskerud.
Drammen kommune har som målsetning å bli Norges grønneste kommune innen 2030, og et av fire viktige delmål er å bli en foregangskommune på sirkulærøkonomi.

Situasjonen i dag er at det er tungvint og dyrt å kjøpe brukt og reparere. Vi har blant annet hatt en brukthandel-lov som inntil nylig ikke har tatt innover seg brukthandel på nett og Finn.no, og som skaper hinder for lavterskel initiativer til brukthandel. Det må legges til rette for at det blir mer lønnsomt å reparere. Og heldigvis er dette en regel som nå er under revurdering. For vi har selv opplevd å bli stoppet av Brukthandelloven, sier Toft.

– Vi kan ikke fortsette med å legge opp til stadig økt kjøpekraft og omsetning av nye varer og flere ting hvis vi skal omstille oss inn i en mer sirkulær økonomi, sier Nina Guzman Toft.

Grønn uke i Konnerudgata holder åpent hver dag denne uken fra klokken 15 til 20, og lørdag fra 11 til 15.