Fra i høst av har NRK sendt gudstjenester hver søndag også på TV. Dette ser Kringkastingsrådet nærmere på 22. september. Her lovsang i Filadelfiakirken i Drammen.

I høst har NRK gjort endringer i sine sendinger av gudstjenester. Det har blitt gudstjeneste på TV hver søndag og det har blitt slutt på samsendinger i radioen. Nå sendes gudstjenestene på TV på NRK1 og i radioen på NRK P1+, ikke lenger på NRK P1.

Dette har ført til at debatten om det er riktig av NRK å sende forkynnende programmer har blusset opp. 

I Kringkastingsrådet vil professor emeritus Knut Lundby ved Universitet i Oslo, kanalsjef Bjørn Tore Grøtte i NRK Radio og regionredaktør Eivind Undrum Jacobsen i NRK region midt innlede til debatt om temaet.

Stort sprik i klagesakene

Siden junimøtet i Kringkastingsrådet er det kommet 185 henvendelser til rådet. Det er et stort sprik i hva det klages på, det vitner også hvilke saker som vil bli drøftet i plenum om. For her vil både vil flytting av Dagsrevyen under fotball-EM, hvordan NRK dekket Pride, Ukraina-dekning, av terror i Nigeria, kildebruk i narkotikasak og bildebruk i rovdyrsak bli tatt opp.