Prosjektet er utviklet med støtte fra Kirkerådet i Den norske kirke, Tunsberg bispedømme og Drammen kirkelige fellesråd og har sitt utgangspunkt i menighetene sør for elva.

Leder for prosjektet er Kjersti Haave Reknes, leder for Undervisningsforumet i Drammen kirkelige fellesråd. Kunstneriske ledere er Siri Løtveit Tofteng og Therese Skaar.

Kirkens Teaterskole Drammen har som mål å la barn og unge bli kjent med Kirkens tro og tradisjoner gjennom musikk, dans og teater.

Teatergruppen skal lage forestillinger som formidler dette på en levende og kreativ måte til et større publikum.

Teaterskolen er for barn og ungdom i alderen 10-18 år, og man trenger ikke være medlem av et kirkesamfunn for å være med.

I oktober satte de opp gratisforestillingen «Frans av Assisi» på Studioscenen på Drammens teater.