Bidraget hjelper ungdomsklubben med utfordringen knyttet til utenforskap blant barn og unge fra familier med trang økonomi, og åpner for at flere barn og unge kan utforske sin gaminginteresse og utvide sitt sosiale nettverk gjennom forskjellige aktiviteter hos Forandringshuset. 

Ifølge administrasjonsleder hos KFUK-KFUM Forandringshuset Drammen, Marianne Groven, har utstyret fra Elkjøpfondet og SOS-barnebyer hatt stor positiv effekt.  

– Vi har tydelig sett hvor stor interesse barn og unge har for gaming, men også hvordan flere ikke får mulighet til å utforske denne interessen på grunn av de økonomiske kostnadene knyttet til å ha eget gamingutstyr. Vi har erfart at tilbudet vårt har gitt flere barn og unge denne muligheten, hvor de også har utvidet sitt sosiale nettverk og skapt gode vennskap gjennom tilbudet.  

400 barn hver måned

Nær ni av ti norske barn og ungdommer spiller dataspill, viser Medietilsynets undersøkelse «Barn og medier» fra 2020. Under koronapandemien økte barns spilltid med halvannen time i uken, og hos KFUK-KFUM Forandringshuset Drammen merket de også en økning i antall ungdommer som brukte tid på gaming under pandemien. Hver måned har Forandringshuset rundt 400 barn og unge innom sine aktiviteter.  

– For oss er det viktig å være der ungdommen er, og gjennom bidraget fra Elkjøpfondet og SOS-barnebyer har vi fått ti fulle gamingstasjoner som gir de unge som kommer til oss flere muligheter til å være delaktige og inkludert i den digitale verden. Det har hjulpet oss mye med utfordringen knyttet til utenforskap blant barn og unge fra familier med trang økonomi, sier Kim André Vian Bjerkestrand, virksomhetsleder hos KFUK-KFUM Forandringshuset Drammen.

Bidrar med midler

I Elkjøps Teknotrøbbelundersøkelse fra 2022, svarer en av fem nordmenn at de opplever å gå glipp av ting fordi de mangler tilgang til teknologi. Elkjøpfondet bidrar derfor med midler til tiltak mot digitalt utenforskap, og sammen med SOS-barnebyer har de valgt å støtte KFUK-KFUM Forandringshuset i Drammen.  

– Med god hjelp fra Elkjøp kan Forandringshuset også tilby aktiviteter for barn og unge som ikke har råd til eget utstyr. Det er et veldig viktig tiltak som lar barn og unge drive med gaming i en sosial setting, uavhengig av økonomiske kostnader, hvor alle med interesse for gaming kan delta, sier Stina Winther, bærekraftansvarlig i Elkjøp Norge og som har hovedansvaret for Elkjøpfondet.  

– Barn kan oppleve ensomhet på mange ulike måter, og digitalt utenforskap er en av dem. I takt med at digitaliseringen av verden øker, øker også risikoen for at flere barn og unge faller utenfor. Vi er derfor avhengige av å knytte til oss samarbeidspartnere som ikke bare har midler, men viktig kunnskap og erfaring som kan bidra til å løse de utfordringene barn og unge står overfor. Et trepartssamarbeid som vi har med Elkjøpfondet, der også statlige og kommunale tjenester gjennom barnevernstjenester, ungdomsklubber og aktivitetshus er involvert, er en nødvendig og effektiv modell for å sammen løse de utfordringene vi står overfor, sier Cicilie Asbøll, kommunikasjonsrådgiver i SOS-barnebyer.