Tommelfingerregelen er at du skal stramme hjulmutterne ved 10–15 kjørte kilometer etter at du har skiftet hjul. Det gjelder også om du har byttet hjul på verksted eller dekkhotell.

– Det er bare tilfeldigheter som gjør at mennesker ikke blir alvorlig skadd. Hvis en bil plutselig mister et hjul i 80–90 kilometer i timen, er det lett å tenke seg konsekvensene, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Flere opplever marerittet

Antallet sjåfører som opplever at mutterne til bilhjulene løsner er høyere enn hva som blir meldt inn til forsikringsselskapene. Heldigvis oppdager de fleste at det er noe alvorlig feil med bilen før det skjer en ulykke. Den vanligste måten å oppdage løse hjulmuttere på, er at du hører en rar lyd når du kjører. Du kan også i enkelte tilfeller føle at bilen er litt ustabil og at det er «noe» når du beveger rattet.

Det er som regel rundt tiden hvor folk skifter legger om hjul fra sommerdekk til vinterdekk – eller den andre veien – at ulykkene skjer. Grunnen er at smårystelser får muttere til å bevege seg hvis de ikke er skrudd godt nok til.

– Derfor er det viktig at du etter strammer med hjulmutternøkkel etter 10-15 kjørte kilometer i etterkant av hjulskift. I dag er det faktisk biler som kommer uten hjulmutternøkkel eller hjulkryss, men det er så viktig å ha at du bør kjøpe det og ha hjulkrysset liggende i bilen. Et enkelt hjulkryss koster fra en femtilapp og oppover, sier Sigmund Clementz.

Dekktips for vinteren

Fra 1. november og til første mandag etter 2. påskedag må mønsterdybden i dekkene være minst 3 millimeter, etter myndighetenes krav. Forsikringsselskapene anbefaler at du skifter dekk før du har nådd denne mønsterslitasjen. Mønsterdybde måles i hovedrillene i de midterste tre firedeler av slitebanens bredde og rundt dekkets omkrets, bortsett fra der det er plassert slitasjevarslere.

Bruk av piggdekk eller kjetting er ikke lov fra og med første mandag etter 2. påskedag til og med 31. oktober. Det finnes ingen frister når du bruker piggfrie vinterdekk.

Uavhengig av mønsterdybde og dekkslitasje: Sjekk gummiens tilstand, da gummiens egenskaper forringes over tid, og dekkene blir stivere, hardere og glattere. Det anbefales at vinterdekk skiftes etter fire til fem sesonger på bilen.

Husk å sjekke at dekktrykket er riktig, og pass på å kontrollere og etterskru mutterne etter at du har kjørt 10–15 kilometer.