KRISTIN JOSEFSEN/VIKEN tekst

Ungdomspolitikerne måtte vise til hvordan de vil demme opp for forskjellene i samfunnet, samt å trekke opp forskjellene partiene imellom og forskjellene mellom de to hovedblokkene.

Det ble til tider høy temperatur i panelet, og de unge politikerne kjente godt på «tidsklemma».  To minutter går veldig fort for engasjerte politikere med mye på hjertet. Og nettopp å holde debattantene «i øra» på tidsbruk, var nok debattledernes vanskeligste oppgave.

Fra «den andre siden»

Debattlederne Antonia Sveia Valdes og Sondre Støckert deltok på debattleder-webinar før skoledebattene, og viste at de hadde lært nok til å holde stø kurs gjennom debatten.  – Det var en tankevekker for meg å se temperaturen som råder under debatten, og så oppleve at politikerne er kjempegode venner så snart «lyset er slukket», sier Antonia, og får støtte av Sondre.
– Det er som å skru på og av en bryter, smiler Sondre, som synes det var spennende å dekke valget fra "den andre" siden.

– Jeg har lært mye om hvordan slike debatter foregår og fått stor respekt for paneldeltakerne.  
Sondre er aktiv i politikken og vet hva han skal stemme. På tross av at han har sitt politiske ståsted, synes han det var overraskende enkelt å være objektiv som ordstyrer og debattleder. Antonia er mindre politisk engasjert.
– Men jeg vet hva som er viktig for meg, sier hun.

Politikk angår oss

Anja Sandvik, Marveh Arvand og Morten Osnes deltok også på debattleder-webinaret, og støttet debattlederne med å styre på tidsbruk, talerlisten og antall innlegg per debattant.  
– Skoledebatter er viktige for å forberede og motivere elevene til å bruke stemmeretten sin. Det er lettere å få med seg de politiske standpunktene i en debatt enn ved å lese partiprogrammer. Jeg tror skoledebattene kan vekke den politiske interessen hos ungdom, mener Anja, som selv ikke egentlig er så interessert i politikk. Nå vet hun likevel sånn cirka hva hun skal stemme.

– Og det er bedre å stemme blankt enn å ikke stemme, understreker Marveh.

Overlot alt til elevene

Lærer Arne Jakob Wanvik Misund har tatt ansvaret for skoledebattene fra skolens side. Men ved de to siste valgene har han latt elevene på medier og kommunikasjon få planlegge, gå på debattlederkurs, ledet debattene og kjørt hele produksjonen med lyd, lys, kamera, opptak og streaming.
– Det er spennende med så engasjerte elever, sier en stolt lærer. 

https://viken.no/