Energipolitisk rådgiver i Huseierne, Linda Ørstavik Öberg hilser de nye tiltakene velkommen. Spesielt støtten til smarte løsninger for strømstyring, som har vært etterlengtet.

Men med høye strømpriser og få små energitiltak på støttelisten til Enova, mener hun det er en ganske stor gruppe mennesker som blir glemt.

– De jeg får mest telefoner fra nå, er helt vanlige folk og familier som sitter i eldre trekkfulle hus, og som har fått skyhøye strømregninger denne vinteren, sier hun.

Det er mange som kunne tenke seg å oppgradere litt etter litt, når økonomien tillater det. For eksempel bytte ut gamle vinduer, etterisolere eller skaffe seg en luft-til-luft-varmepumpe.

– Det er fint med Enovas støtteordninger, og jeg vil absolutt ikke snakke ned dem eller forbedringene som nå er gjort, men store tiltak som en helhetlig oppgradering av bygningskroppen koster mye, selv med støtteordninger, påpeker hun og fortsetter: – Vi etterlyser en ordning som i større grad støtter populære tiltak som folk flest har kunnskap om og økonomi til å gjennomføre. Slik det er i dag har få en reell sjanse til å få støtte når man gjør små, men viktige, energitiltak hjemme. Det at det er så vanskelig å få støtte fører til at mange fortsetter å sitte på gjerdet fordi investeringskostnaden er for stor og nedbetalingstiden blir for lang. Ved å støtte fornuftige tiltak som er gjennomførbart for de fleste, ville mange flere investert i gode løsninger. Her kunne virkelig Enova spilt en viktig rolle.

 

Her er de nye tiltakene:

Smart strømstyring: Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du skaffer deg smarte styringssystemer for hjem og fritidsboliger.

Solcelleanlegg: Selve installasjonen av anlegget gir deg 7.500 kroner i støtte. Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget har. Fra 1. februar får du 2000 kroner per kW installert effekt, opptil 20 kW. Tidligere var det 1250 kroner opp til 15 kW. Det betyr at de største anleggene kan nå få inntil 47 500 kroner totalt.

Smart varmtvannsbereder: Du får inntil 5.000 kroner i støtte når du skaffer deg en varmtvannsbereder med styring. En smart varmtvannsbereder reduserer ikke energibruken, men passer på at oppvarmingen av vann skjer i perioder på døgnet med lavest strømpris.

Tiltaksbonus: Vannbårent anlegg: Du kan få inntil 15.000 kroner i bonus når du installerer både væske-til-vann-varmepumpe, akkumulatortank og vannbåren varme. Totalt kan du få inntil 40.000 kroner i tilskudd.

Kartleggingsstøtte til borettslag og boligsameier: Et borettslag eller boligsameie kan få støtte til kartlegging som gir konkrete anbefalinger om tiltak som kommer klimaet til gode. Tiltak som kan kartlegges kan være for å redusere energibehov, effektbehov og klimagassutslipp (som for eksempel ombrukskartlegging) samt også muligheten for lokal energi produksjon (som for eksempel varmepumper eller solenergi) Ordningen blir søkbart i løpet av februar 2022.

(Kilde: Enova)