– Staten tjener ekstremt godt på denne strømkrisen, og det er ikke urimelig at eiere av fritidsboliger også nå blir tilgodesett, sier styreleder Trond Hagen i Norges Hytteforbund.

Strømstøtten for husholdninger ble torsdag forlenget ut mars 2023. Fritidseiendommer er fortsatt ikke en del av støtteordningen.

I en pressemelding sier Hagen at situasjonen nærmer seg overfakturering.

– Hytta inngår i familiens budsjett og regnskap som en del av husholdningen. Derfor mener vi at det eneste rettferdige og fornuftige er å sørge for at eiere av fritidsboliger får tilbakebetalt det de har betalt for mye, sier han.

Nylig gjennomførte Norges Hytteforbund en medlemsundersøkelse der 71 prosent svarte at den høye strømprisen ikke har innvirkning på om de reiser på hytta eller ei.