GEIR A. ARNNEBERG tekst og foto

Det er et fritt marked i Norge, og teleselskapene vet å utnytte dette. Men det er ikke alltid til beste for forbrukerne. Flere teleselskaper, deriblant Telia, har de siste månedene trålet markedet i Drammen for å skaffe seg nye 5G-kunder til eget nett. Budskapet er at 5G skal erstatte eksisterende fiber bredbåndsnett, og at denne linjen nå kan kuttes.

– Dette er misvisende, og vi i Viken Fiber bruker i dag mye ressurser på å informere våre kunder om at dette ikke er riktig. Har du først lagt fiber til huset, finnes det ingen teknologi som er raskere og sikrere enn denne i dag. Har du fiber inn til huset, trenger du ikke å erstatte denne med annen bredbåndsteknologi, sier daglig leder Anne Berit Rørlien i Viken Fiber. 

Dette er 5G

Derfor er det er viktig å skjønne hva 5G er. Det er et trådløst telesystem som baseres ut fra et stort fibernett med oppsatte sentraler. Jo flere sendepunkter, desto bedre dekning. Men også motsatt; Jo flere som logger seg på, desto tregere system.

– Disse 5G-sentralene er også forankret til fiber. Så har du allerede fiber i huset, finnes det ingen løsning som er sikrere og bedre enn denne. Det er ingen behov for 5G hvis du allerede har fiber lagt inn. Tvert imot. Ingenting slår fiber på hastighet og sikkerhet, sier Anne Berit Rørlien, som erkjenner at de nå også satser friskt på å nå 5G-markedet.

For alle dem som ikke har fiber lagt inn til huset, er 5G en perfekt løsning. Eksempelvis i grisegrente strøk. God 5G er basert på mange fiberkabler i bakken, og så henger det sammen med avstanden fra antennen på husveggen – og retningen mot basestasjonen. Og har du ikke en slik fiber inn til huset, er 5G en svært god erstatning.

Størst i landet

Det er der Viken Fiber kommer inn. Som en av 23 lokale og regionale Altibox-partnere oppretter de et felles tårnselskap for å sørge for hurtig utbygging av Ice sitt nasjonale 5G-mobilnett. Målet er å bygge Norges raskeste 5G-nett.

– Som medeier i Tårnselskapet styrker vi i Viken Fiber vårt bidrag til at alle i Norge får tilgang til høyhastighetsnett, sier Anne Berit Rørlien.

Ice bygger nå 3.900 nye basestasjoner, og oppgraderer over 3.200 basestasjoner. Erfarne infrastrukturutbyggere som Viken Fiber vil få en sentral rolle i utbyggingen.

Det nyopprettede Tårnselskapet AS har bred erfaring med utbygging av digital infrastruktur.

Fremtidens mobilnett er avhengig av sikker infrastruktur og fiber mellom basestasjonene, noe Viken Fiber er eksperter på.

Tårnselskapet vil gi de ulike Altibox-partnerne deleierskap til de mange mobilmastene som rulles ut i storstilt skala over hele Norge. De nye og eksisterende basestasjonene skal benyttes av mobiloperatøren Ice som bygger ut Norges tredje landsdekkende 5G-mobilnett.

Med 5G-nettet vil man kunne tilby høyhastighetsbredbånd i områder der fiber ikke er tilgjengelig, eller skape konkurranse i områder der forbrukerne kun har tilbud fra én operatør i dag.

– Det er nettopp samarbeidet mellom partnerne som gjør at vi raskest mulig kan tilby Norges raskeste 5G-mobilnett og høyhastighetsbredbånd til alle, sier styreleder i Tårnselskapet AS og teknologidirektør i Ice, Jan-Erik Hvidsten.

 

Fordeler med 5G

Hastigheter tett opp mot fiber

Mer stabilt mobilnett

Kapasitet for mange flere brukere og tingenes internett

 

Ulemper med 5G

Avstand til basestasjon kan påvirke hastigheten

Mange deler kapasiteten fra samme basestasjon

Krever montering av ekstern antenne på huset

 

FAKTA: SELSKAPER I TÅRNSELSKAPET AS:

  1. Afiber, Altifiber, Bergen Fiber, Bruse, Eidsiva Bredbånd, Finnås Kraftlag, Fitjar Kraftlag, Haugaland Kraft Fiber, Istad Fiber, Klepp Energi, Kragerø Bredbånd, Lofotkraft Bredbånd, Lyse Fiber, Midt-Telemark Breiband, Nordkraft Fiber, Nordvest Fiber, Notodden Energi, NTE Telekom, Sandefjord Bredbånd, Signal Bredbånd, Telefiber, Vesterålskraft Bredbånd, Viken Fiber.
  2. De 23 fiberpartnerne har hver en eierandel på 2,45 prosent. Lyse Fiberinvest eier resten av selskapet (43,7 prosent).
  3. Tårnselskapet vil eie alle mobiltårn som bygges i forbindelse med den massive utbyggingen av Ice’ nasjonale 5G-mobilnett. Tårnselskapet vil også forvalte eksisterende tårn i Ice samt leie ut plass i mobilmastene til andre mobiloperatører.