– Drammen ligger midt i smørøyet når det gjelder vekst. Her har vi flere hundre mål med sentrale tomter og tre jernbanestasjoner. Vi fortetter rundt knutepunktene og det er bærekraftig på mange måter.

Quality Hotel River Station og Drammen stasjon Business Center er allerede ferdigstilte. Når flere kan bo og jobbe ved stasjonen, bidrar vi til at flere kan ta toget. Og like viktig er det at utviklingen her bidrar til å bevare urørt natur. Stasjonstomtene er jo allerede utbygd, sier prosjektdirektør Connie Nyhaven.

Godt for helsa og miljøet

Elvebyen har gjort en formidabel jobb over de siste tiårene - det er Drammen man ser til når man i dag snakker om vellykket byutvikling.

– Når arbeidet med jernbanen ferdigstilles i 2025, frigis arealer, og det er disse arealene vi nå planlegger for. Om noen år står vi klare til å bygge nye bydeler i Nybyen og på Tangenkaia, fortsetter hun.

Nyhaven trekker frem de gode synergieffektene av infrastrukturen som bygges i forbindelse med jernbanen. Behovet for privatbil blir mindre når flere kan bo eller jobbe i nærheten av et knutepunkt.

– Vi utvikler blant annet boliger, hoteller og kontorbygg med gangavstand til knutepunktene – det er godt både for helsa og miljøet, sier hun.

Spennende muligheter på Tangenkaia

Tangenkaia er en av de nye bydelene, som det knyttes store forventninger til. Det om lag 100 mål store området ved elva skal Bane NOR Eiendom transformere i samarbeid med Drammen kommune eiendomsutvikling AS (DKEU).

– Vi startet arbeidet i 2020, og det er kjempespennende. Vi har spurt lokalbefolkningen om innspill og flere av de nedlagte lagerbyggene skal rehabiliteres og få nytt liv, sier hun. Godsterminalen blir samlingsstedet

– Godsløkka, som den nye bydelen i Nybyen heter, skal få byrom, parker, om lag 800 boliger, kultur- og næringsliv, og selvfølgelig gang- og sykkelveier. Det blir en grønn bydel med kort avstand til stasjonen. Den gamle godsterminalen, som snart restaureres, blir et samlingssted med ulike tilbud og aktiviteter mens bydelen vokser frem, forteller Nyhaven.

Først ut er Drammen Helsepark Mens de nye bydelene Tangenkaia og Nybyen ligger på planleggingsbordet vitner heisekraner om stor aktivitet på Brakerøya.

– Drammen Helsepark, som er under oppføring, utvikler vi sammen med Eidos Eiendomsutvikling. Målet er å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge, med sykehuset og stasjonen på Brakerøya som nærmeste naboer. Første byggetrinn skal stå ferdig samtidig med sykehuset i 2025, forklarer Nyhaven.