– Vi takker for tilliten fra våre eiere, og er glade for å fortsette arbeidet med å fremforhandle en god fusjonsavtale. Vi mener at en sammenslåing er til fordel for samfunnet, våre kunder, våre medarbeidere og våre eiere. Nå skal vi legge oss i selen for å komme fram til gode og balanserte løsninger som kan tilfredsstille alle parter, sier Ann-Christin Andersen, styreleder i Glitre Energi.

Informerte i februar

Selskapene informerte i februar at enstemmige styrer i Glitre Energi og Agder Energi hadde signert en intensjonsavtale om fusjon mellom de to selskapene. Anbefalingen var klar: Glitre Energi og Agder Energi står sterkere sammen enn hver for seg og bør fusjoneres for å gi økt kraft og kompetanse til en grønn omstilling.

– Det skjer mye i energibransjen og i det grønne skiftet som gir muligheter vi bør gripe. Både Glitre Energi og Agder Energi er lokale lokomotiver for verdiskaping og arbeidsplasser i våre regioner. Sammen vil vi kunne skape større verdier og ikke minst nye arbeidsplasser i områdene der vi har vår virksomhet, sier Lars Erik Torjussen, styreleder i Agder Energi.

De ansattes organisasjoner i begge selskap støtter også opp om fusjonsprosessen.

Eierbehandling

Eierne har siden mars hatt intensjonsavtalen til behandling, og samtlige eiergrupperinger har nå gitt sin tilslutning. Tirsdag vedtok et flertall i kommunestyret i Drammen å godkjenne intensjonsavtalen, styret i Vardar har tidligere godkjent avtalen. Det samme har Statkraft, og et stort flertall av Agderkommunene.

– Tilslutningen fra eierne gir oss mulighet til å fortsette fusjonsforhandlingene og det er vi glade for. Vi opplever at det har vært en grundig eierbehandling hvor politikerne har satt seg godt inn i hva en fusjon betyr for eiere og samfunn. Vi har fått flere gode innspill og føringer som handler om arbeidsplasser, viktige forutsetninger vedrørende innflytelse og endelig avtaleverk. Dette tar vi med oss videre i prosessen, sier Andersen.

Veien videre

Nå som eierne har gitt sin tilslutning starter arbeidet med verdsettelse av begge selskap, forhandlinger om bytteforhold og arbeid med endelig avtaleverk.

– Planen er å legge frem det endelige fusjonsgrunnlaget for behandling for den enkelte eier og kommunene på nyåret, sier Torjussen.

 

FAKTA: Glitre Energi

Glitre Energi eier, utvikler og drifter infrastruktur basert på vannkraft. Vi produserer 100 prosent fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn. Glitre Energi AS eies av Drammen kommune og 19 kommuner i tidligere Buskerud fylke gjennom selskapet Vardar, med 50 prosent eierandel hver.  

 

FAKTA: Agder Energi

Agder Energi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Agder Energi eies av kommunene på Agder med til sammen 54,47 prosent av aksjene, og Statkraft Industrial Holding AS med 45,53 prosent av aksjene.