– Selv om det er færre pendlere som reiser i feriene, er det likevel strekninger med mange tog og avganger. Derfor synes vi det er viktig å informere tidlig om at det er arbeid og stengte togstrekninger. Stengning av jernbanen påvirker togkunder, men også den øvrige trafikken på og rundt de travle togstasjonene, sier Victor Hansen, direktør for Kunde- og trafikkinformasjon i Bane NOR.

Togselskapene setter opp alternativ transport på strekningene som blir berørt.

Færre feil og forsinkelser, men gjør også klart for flere avganger

Målet med togfrie perioder er å gjøre arbeid som fører til et bedre togtilbud med færre forsinkelser, kortere reisetid og flere avganger.

- Oppgradering av sporene, bygging av nye stasjoner og dobbeltspor, og ikke minst forbedring av signalsystemene, er noen av de viktigste oppgavene Bane NOR gjør når passasjerene må bruke buss for tog, forklarer Victor Hansen.

Samarbeid med togselskapene og de andre transportaktørene er en viktig del av planleggingen, slik at de som reiser skal få en best mulig opplevelse. Da kan vi også sørge for at vei og jernbane ikke er stengt på samme strekning samtidig.

– Det er ikke den første påsken og sommeren at infrastrukturen får et viktig løft. Fra tidligere år vet vi at kundene setter pris på å få tidlig beskjed slik at de kan gjøre gode valg for sin reise, understreker Victor Hansen i Bane NOR.

Derfor har Bane NOR og togoperatørene noen viktige råd for reisen:

– Husk at reisen kan ta lenger tid og at avgangstiden kan være litt annerledes, forklarer Hansen, og fortsetter: - Med ekstra busser som skal ut i trafikken, kan det også bli travelt på veiene rundt stasjonene på Østlandet.

– Det er også viktig å sjekke detaljene for reisen din i forkant, for den kan endre seg underveis og fra hva du har vært vant til, sier Hansen.

For oppdatert informasjon om din reise, se reiseplanleggerne til Entur og togselskapene. Når du er klar til å reise kan du også finne sanntidsinformasjon i NÅ-appen , som du kan laste ned gratis.

Her skal Bane NOR arbeide i påsken 2022:

Asker - Sande/Mjøndalen: 9. april til og med 17. april

Oslo S – Asker-Spikkestad/Mjøndalen/Sande: 14. april til og med 17. april

Oslo S – Rygge/Kråkstad: 14. april til og med 17. april

Skøyen stasjon spor 3 og 4: stengt 9. april til og med 13. april (sporendringer og enkelte innstillinger)

Arbeidene påvirker Flytoget, Go-Ahead og Vy. Senest kl. 06.00 på 2. påskedag kjører alle togene som normalt igjen.

Dette skjer på din strekning:

Drammenbanen/Askerbanen:

9. april til og med 17. april: Stengt mellom Asker og Sande/Mjøndalen. Fra 14. april til og med 17. april er det i tillegg stengt mellom Oslo S og Asker og mellom Asker og Spikkestad

Rehabiliteringen av den 10,7 km lange Lieråsen tunnel fortsetter, dette arbeidet er viktig for å opprettholde driftssikkerhet og punktlighet resten av året.

Drammen stasjon/ Vestfoldbanen:

9. april til og med 17. april: Drammen stasjon stengt.

Bane NOR jobber på Drammen stasjon med arbeider knyttet til byggingen av dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen. Dette vil gi kortere reisetid og flere avganger på Vestfoldbanen.

Skøyen stasjon:

9. april til og med 13. april er spor 3 og 4 stengt.

Bane NOR fornyer og vedlikeholder stasjonen. I påskenbyttes og fornyes spor og sporveksler for å redusere feil og gi bedre punktlighet.