GEIR A. ARNEBERG tekst og foto

I løpet av 2007 skjønte man at man sto overfor et ultimatum. Rivning eller restaurering. Store summer var nødvendig for det arbeidet som måtte gjøres. Arbeid ble satt i gang, nye takstoler og takbjelker kom på plass og etter hvert ble noe reparasjon av taket utført. I 2009 ble skader på grunnmur og sokkel reparert, og kapellets skifertekking ble delvis utbedret. Men så var det slutt. Pengene strakk ikke til mer. Nå er det som var et falleferdig kapell oppgradert utvendig. Det innvendige arbeidet kan starte. Men de trenger flere penger.

Cirka 800.000 kroner kostet det å sette i stand kapellet utvendig. Alt takket være sponsing fra næringslivet, samt en rekke frivillige private bidrag.

Men mye gjenstår. Nå står det innvendige for tur.

Startet egen komité

I 2014 hadde Jorunn Wiik og Eva Stabæk et sterkt ønske om å sette i stand kapellet, som kunne bli en perle på Tangen. Med velsignelse fra menighetsrådet startet de en komité bestående av seks medlemmer. Arbeidet med å samle inn penger kunne starte.

Taket over katafalkrommet og prestens rom var lekk, og bygget råtnet på rot. Men støtten i det lille lokalsamfunnet til prosjektet var bred. Derfor klarte de omsider å skaffe nok til å oppjustere fasaden utvendig. I dag er pengene brukt opp, men det er ikke pågangsmotet til komiteen, som har mottatt de første 40.000 kronene for å starte det innvendige arbeidet.

– 40.000 kroer fra Lyche-fondet holder akkurat til å starte prosessen innenfor porten, forteller Jorunn Wiik. Sammen med Eva Stabæk var det nettopp de som startet restaureringsarbeidet, og som nå fortsetter jobben. Men akkurat som med fasadene, trengs det altså mer penger for å få det gamle kapellet til å skinne innvendig igjen…

Bydelsvandring

Det skjer også en del på Tangen kapell denne sommeren. 

Den 1. juni arrangerer Tangen kapell Bydelsvandring. Vandringen starter på toppen av Kirkebakken og avsluttes på kirkegården og Tangen kapell. Samtidig arrangeres utstilling i kapellet med historiske bilder og gjenstander fra Tangen og Åskollen historielag.

Den 8. juni arrangerer Tegra musikkteater en forestilling om Hans Alexander Hansen og Herman Wildenvey med musikk laget av Rolf Ødegaard.