Midlene fra Pantelotteriet til Buskerud Røde Kors i fjor endte på hele 3,7 millioner kroner, som er en økning på hele 23 prosent fra 2020.
– Dette er svært gode nyheter for det humanitære arbeidet i Buskerud. Midlene går tilbake til lokalmiljøet i form av økt beredskap, omsorgstjenester og en rekke tilbud til unge og eldre. Midlene vi mottar fra folk gjennom Pantelotteriet er essensielle. De gjør det mulig for oss å hjelpe flere her i Buskerud, sier Johan Audestad, distriktsleder i Buskerud Røde Kors.

Kiwi XL på topp
Den butikken i Buskerud som bidro med flest midler til Røde Kors gjennom Pantelotteriet er Kiwi XL Ligosenteret på Åssiden. Her har kundene bidratt med hele 213.255 kroner. Nummer to var Rema 1000 Eikli i Hønefoss, hvor det kom inn 140.251 kroner i 2021. Etter det fulgte Kiwi XL Strømsø Senter i Drammen, som bidro med 133.518 kroner.

Røde Kors nasjonalt mottok 110 millioner kroner fra Pantelotteriets deltakere i 2021, som var en økning på 26 prosent. I fjor ble for første gang alle Coop-butikkene med i Pantelotteriet, som bidro til ytterligere viktige midler til frivilligheten. I løpet av 2021 ble 16 personer pantemillionærer i Norge. 
– Vi ønsker å gratulere alle de som vinner. Når vi ser hvor mye godt vi får gjort med det overskuddet vi har på panteaksjonen, så er det en ekstra glede å kunne glede de heldige vinnerne, sier Johan Audestad.

Røde Kors fikk mest
Buskerud Røde Kors har et stort antall lokale aktiviteter og tilbud. Selv om det i hovedsak er frivillige som står bak, er det utgifter forbundet med gjennomføring av aktivitetene.
– Hjelpekorpsene har behov for utstyr, vedlikehold og kursing, og det koster å drifte lokaler for å gjennomføre ulike aktiviteter. Derfor er vi svært takknemlige for at så mange trykker på Røde Kors-knappen. Alle disse små og store bidragene utgjør en svært viktig inntektskilde for oss og gjør at vi kan sette i gang tiltak som ikke ville være mulige uten disse pantepengene, sier Audestad.

Halvparten av alle midlene Røde Kors mottar går til lokalforeningen der den aktuelle pantemaskinen står plassert. Resten brukes primært til nasjonale og lokale aktiviteter og beredskap.

Den lokalforeningen i Buskerud som mottok flest midler fra Pantelotteriet var Drammen Røde Kors med 906.543 kr, noe som utgjorde en økning på hele 14 prosent. På andreplass kom Ringerike og Hole Røde Kors, som for 2021 mottok 419.096 kroner, en økning på 20 prosent. Deretter fulgte Kongsberg Røde Kors, som mottok 373.591 kroner det vil si en økning på 20 prosent.

Dette fikk lokalforeningene i Buskerud fra Pantelotteriet i 2021

(I parentes: Økning i prosent fra 2020)

Drammen Røde Kors (14%)  906.543 kroner
Flesberg Røde Kors (25%)  74.301 kroner
Flå Røde Kors (29%)  16.429 kroner
Geilo Røde Kors (24%)  72.161 kroner
Gol og Hemsedal Røde Kors (41%)  119.530 kroner
Hovet og Hol Røde Kors (28%)  19.175 kroner
Hurum Røde Kors (46%)  127.925 kroner 
Kongsberg Røde Kors (20%)  373.591 kroner
Krødsherad Røde Kors (21%)  48.055 kroner
Lier Røde Kors (24%)  358.025 kroner
Modum Røde Kors (19%)  187.573 kroner
Nedre Eiker Røde Kors (25%)  258.397 kroner
Nesbyen Røde Kors (23%)  58.876 kroner
Nore og Uvdal Røde Kors (33%)  30.447 kroner
Ringerike og Hole Røde Kors (20%)  419.096 kroner
Røyken Røde Kors (18%)  249.891 kroner
Sigdal Røde Kors (16%)  42.414 kroner
Svelvik Røde Kors (NY)  70.636 kroner
Øvre Eiker Røde Kors (19%)  215.076 kroner
Ål Røde Kors (27%)  54.553 kroner