Kontraktssummen er på 515 millioner kroner, og det er Consto Øst AS som har fått totalentreprisen på Konnerudparken. Boligprosjektet på Konnerud består av 136 leiligheter fordelt på ni blokker. Leilighetene vil holde meget høy standard, og toppleilighetene fremstår som eksklusive. Arkitekt er Make Arkitekter AS. Byggherre er Konnerud Utvikling AS, som eies av Profier AS og Drammen kommune eiendomsutvikling AS.

Adm.dir. Bjørn Holm i Drammen kommune eiendomsutvikling sier prosjektet er en kjærkommen gave for sysselsettingen i Drammen.

– Prosjektet er godkjent i reguleringsplanen og understreker vekst i en sårbar periode. Å bygge ut Konnerudkvoten er god timing, mener Holm.

Sentral beliggenhet

Konnerudparken ligger sentralt til med umiddelbar nærhet til blant annet kjøpesenter, skole, idrettsanlegg, skistadion, marka, kirke og sykehjem.

– Konnerud er et attraktivt boområde i Drammen. Men også for nye og potensialt fremtidige drammensere er Konnerud attraktivt, sier Holm.

Han understreker at man fra byggestart i august/september i år og 27 måneder fremover innebærer en solid økning i sysselsettingen. Prosjektet til den halve milliarden vil bestå av om lag 300 arbeidere i full stilling – og anslagsvis halvparten med forankring i eller til Drammen.

I tillegg til boligområdet på cirka 14 mål, skal det også bygges lokaler til næringsformål i første etasje på fire av blokkene. I tillegg føres det opp en parkeringskjeller med 185 parkeringsplasser fordelt på to etasjer. Samlet utgjør dette i overkant av 21.000 kvadratmeter.

– Det er på høy tid at det bygges den slags boliger på Konnerud nå. Det har ikke skjedd siden 90-tallet. Dette vil forsterke Konneruds status som Drammens største bydel, stekt preget av idrett- og friluftsliv, sier Holm, og melder at det planlagte torget ved Konnerudparken allerede er i ferd med å få et innhold.

– Vi har både gjennomført en brukerundersøkelse, og samtidig utfordret skoleelever til å komme med forslag for å gjøre torget til en levende tumleplass. Forslagene er både mange og gode, sier Bjørn Holm.

Tre av fire solgt

Consto skal også stå for infrastrukturen som veier og et offentlig torg i tilknytning til de ni blokkene.

– Vi har god erfaring med Consto fra tidligere prosjekter, og vi ser frem til å samarbeide med Consto om dette flotte boligprosjektet. Planene i Konnerud sentrum har vært mye diskutert. Lang interessentliste og svært godt salg viser at prosjektet er godt mottatt på Konnerud, sier prosjektleder Einar Amundsen i Profier AS.

Allerede er det solgt 74 av drøyt 100 leiligheter som er lagt ut for salg.

– Vi er godt fornøyde med å ha vunnet dette prosjektet, og at vi igjen skal bygge for Profier AS og deres partner Drammen kommune eiendomsutvikling, sier Bjørn Breian, daglig leder i Consto Øst AS.

Ferdigstillelse av prosjektet er anslått mellom siste kvartal 2023 og første kvartal 2024.

Bygger høy standard

Den vedtatte områdeplanen for Konnerud sentrum åpner for bygging av cirka 600 nye boliger, hvor Konnerudparken utgjør cirka halvparten. Foruten ni bygg i første byggetrinn, blir det næringsarealer på 600 kvadratmeter. Prosjektet markedsføres med høy standard – og tilrettelegges med gode planløsninger tilpasset kjøpergruppene. Det tilbys leiligheter i flere størrelser og prisklasser. Leilighetene bygges etter strenge krav til byggeteknisk kvalitet, gode materialvalg, store balkonger og terrasser, vannbåren gulvvarme, gasspeis, heis fra parkeringskjeller til alle etasjeplan, vaskeplass til bil og smørebod i parkeringskjeller.

 

FAKTA: OM OMRÅDET

Området det skal bygges på ligger sentralt på Konnerud, nord for Svensedammen skole ned mot Konnerudhallen.

Områdereguleringen for Konnerud sentrum legger opp til en videreutvikling av bydelssentrum på Konnerud, med fokus på:

Å utvikle områdets stedsidentitet

Integrering og videre utvikling av skoler og barnehager.

Å bidra til å styrke boligmangfoldet i bydelen.

Å bidra til en mindre bilavhengig hverdag for innbyggerne ved blant annet å utvikle handelstilbudet.

Å styrke koblingen mellom idrettsområdet, omkringliggende boligområder og sentrumsområdet.

Å tilby attraktive og trygge byrom og blågrønne innslag.

Mangfoldige møteplasser.

Utvikling av mangfoldige handels- og servicetilbud som dekker hverdagsbehov.

 

FAKTA: CONSTO ØST AS

Consto Øst AS er en del av konsernet Consto, et av Norges ledende bygg- og anleggskonsern.

Consto-konsernets datterselskaper driver sine virksomheter på Svalbard, i Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.

Konsernet har også byggevirksomhet i Sverige gjennom datterselskapet Consto AB.

Konsernet har nær 1.000 ansatte i Norge og Sverige, og har sitt hovedkontor i Tromsø.