- Disse rådene gjelder i første rekke alle som ikke er fullvaksinerte. Men det er viktig at alle fortsatt bidrar til å bekjempe pandemien ved å følge smittevernreglene, sier Sagberg.

Dette er rådene smittevernoverlegen anbefaler dem som ikke er fullvaksinerte, å følge de neste to ukene:

  • Møt færre. Hold deg til samme vennegruppe.
  • Møt andre utendørs på fritiden fremfor innendørs.
  • Unngå fysisk kontakt.
  • Store fester frarådes. Festing bør skje i den faste vennegruppen.
  • Det er lurt å bruke munnbind i kollektivtrafikken eller på butikken hvis du ikke kan holde avstand til andre.
  • Vær hjemme hvis du er syk, også ved milde symptomer. Test deg så raskt som mulig.

De neste to-tre helgene er det mange konfirmasjonsselskaper som er planlagt, etter at disse ble utsatt da smittetrykket var høyt i mai. Smittevernoverlegen understreker at anbefalingene som nå kommer, ikke rammer de planlagte konfirmasjonsselskapene.

– Disse selskapene kan gjennomføres som planlagt. Men vi oppfordrer både arrangører og gjester i konfirmasjonsselskapene om å være ekstra nøye med smitteverntiltakene, både for å beskytte seg selv og hverandre. Hold god avstand til dem du ikke bor sammen og sørg for god håndhygiene. Og det er selvfølgelig de samme reglene som gjelder for konfirmasjonsselskapene som ellers hvis man er syk. Har du symptomer på sykdom, så må du holde deg hjemme, sier smittevernoverlegen.

Når det gjelder fritidsaktiviteter og samlinger utenfor skole og barnehage, har smittevernoverlegen følgende råd:

– Forsøk så langt det er mulig å unngå tett kontakt også i organiserte fritidsaktiviteter. Større lag eller grupper bør deles inn i mindre grupper for å redusere antall nærkontakter. Vurdér om det er nødvendig å bruke felles garderober og lignende de neste to ukene, sier Einar Sagberg.