Bakgrunnen for festivalen under navnet Drammen Arts Festival er å skape en musikk-, dans-, poesi- og kunstfestival, der målet er å forene alle kunstformer og gjøre de mer tilgjengelig for folket gjennom konserter, forestillinger og utstillinger i Drammen. Det er også en festival der barn og ungdom får komme tett på profesjonelle utøvere gjennom kurs og workshops.

– Jeg startet arbeidet med festivalen og bestemte meg for å etablere den i 2021, også har jeg jobbet målrettet i ett år for å få til at den nå kan arrangeres for første gang 20.-23. oktober! På veien har jeg fått med meg danser Lise Rusås Kristoffersen på laget, sånn at vi kunne opprette det som et firma sammen, forteller gründeren Julie Helgeland Davidsen.

For mange genre

Det er altså en festival med kurs for barn og ungdom på dagtid og konserter/forestillinger med profesjonelle utøvere på kveldstid. 

– Det er absolutt en viktig sak å få lyst frem da det er et utmerket tilbud til særlig barn og unge nå som samfunnet endelig har åpnet opp igjen, i tillegg til at det er en super anledning for folk generelt å gå på konserter og treffe folk igjen, sier Julie Helgeland Davidsen. 

Hovedfokuset for festivalen, er ifølge arrangøren: 

1) å kombinere ulike kunstformer for å presentere dem på nye interessante måter til publikum, så de kan se dem i nytt lys og nye perspektiv, slik at vi forhåpentligvis kan øke interessen for å holde på med musikk, dans, kunst og kultur generelt. 

2) at vi ønsker å skape en arena for særlig nyutdannede unge utøvere som er i en overgang fra studentlivet til arbeidslivet og som gjerne trenger en scene å bruke til å få navnet sitt ut i bransjen.