Mens samfunnet midt i valgkampen åpner opp igjen, øker smittefrekvensen. Selv om Delta-varianten henger over oss som en mørk sky, er det stadig flere som kan gå rakrygget med grønne pass. Og det er bra. Men det mangler likevel ikke på advarsler.

HelseNorge advarer på sin side om symptomer på koronavirus, med følgende anbefaling; «Er du usikker på om du har symptomer på koronavirus, bør du teste deg».

Drammensavisa foreslo i en leder i vinter et koronapass for alle som er vaksinert. Men er vi trygge av den grunn? Selvsagt var dette veien å gå, men vi føler likevel at vi mangler den samme frivillige tvangen på testing. Det er noe som heter å følge opp. HelseNorge burde ikke skrive «bør du teste deg». Der burde det stå; «må du teste deg». Et vaksineprogram som den norske stat har iverksatt, er krevende, og går tilsynelatende på skinner.

Det er faktisk ganske mange av oss som har latt oss imponere over den effektiviteten vi har sett under vaksinasjonene i Drammenshallen – slik som resten av landet.

Men er vi trygge nok?

En ting er å åpne opp igjen et samfunn etter å ha brukt milliarder av kroner på å holde nasjonen friske. Men det er en mangel.

Alle tidligere eksempler, viser at med antall tester øker også antallet smittetilfeller. Og når sant skal sies. Man kan ikke se hvem av oss som er smittebærere, vaksinert eller ei. Derfor bør det etter vår mening organiseres et storstilt testprogram, på linje med det vaksineprogrammet vi har hatt – som nå forhåpentligvis nærmer seg slutten. Det er selvfølgelig begrensninger på hva man kan pålegge folk, men et avvik fra testing kunne gitt kraftige begrensninger i rettigheter i forhold til sosiale aktiviteter.

Vår mening er at milliardbudsjettet vi har brukt på å vaksinere brorparten av befolkningen, bør økes med et par milliarder til.

Med obligatorisk koronatest for alle…