Lyden fra høyttalerne på Drammen Travbane er kneblet til taushet.

De eneste som bryter stillheten på Drammen travbane i dag er interessegruppa «Redd Åssiden fra katastrofen». Og da flagger man jo saken rimelig høyt. Hvis det er et snev av usikkerhet for om det lar seg bygge på travbanetomta, så burde strengt tatt tvilen komme innbyggerne til gode. For selv om det handler om store penger, så gambler vel ingen med andre menneskers liv? Et nytt Gjerdrum er utenkelig.

Kvikkleireområdet med rasfare fem, det høyeste som kan dokumenteres i Norge, skal bebygges med svære boligkomplekser – og inntil 4.000 nye beboere. Da må vi ha tillit til at dette er fundamentert i 100 prosent sikkerhet.

Men utvidelsen skjer på et område som gjennom en mannsalder har vært benyttet som et av Drammens mest kjente aktivitetsområde. En tomt med flere næringsbygg, en aktivitetspark for all slags fritidssysler, årlige hundeutstillinger, historiske bil- eller mc-løp, ukentlige travløp – og et sett høyttalere som har ljomet utover Åssiden-bygda hver helg gjennom over 60 år. 

Drammen Travbane er tross alt et av de få kjennemerkene folk utenfra Elvebyen faktisk vet hvor er.

Interessegruppa bestående av flere naboer engasjerer seg i flere prosesser med kommunen, myndighetene – og eksperter på grunnforhold. Det er bra. Men uansett må vi alle stole på at man faller på en løsning som ikke er til fare for dagens eller kommende generasjoner.

Men for aktiviteten på Åssiden er området tapt. Til fordel for kommersielle muskler.

Derfor spør vi egentlig; hvor er reserveløsningen? Så mye hadde jeg? Hvor mye fikk jeg igjen?

Hvor fikk drammenserne, og ikke minst folket på Åssiden, kompensasjonen for det store området de ufrivillig måtte gi fra seg?

Enkelte regulerte aktivitetsområder burde vært fredet for all fremtid.

Travbanetomta er etter vårt syn en sånn plass.   

Med friidrettsbanen på Marienlyst friskt i minnet, som skulle fjernes til fordel for blokker, kalt for grønn satsing, så ble dette stanset i tolvte time.

Nå skal travbanen fjernes, og igjen fremheves grønn satsing.

Skal vi ugjenkallelig tro utbyggerne på det?