Tor Erik Fredheim er en driftig kar. Som leder i Mjøndalen Handel og Serviceforening i 30 prosents stilling har han satt seg hårete mål om å gjøre mer ut av aktivitetene i Drammen kommunes nye bydel, og fortsette og utvikle aktivitetsinnholdet for sine sambygninger. Han har til og med sagt fra seg 50.000 kroner i egen lønn på grunn av trange tider for sentrumsnæringen, slik at det blir mer penger til aktiviteter for folket.

Men den gang ei.

For de mange skeptikerne til storkommunen Drammen, har nemlig Fredheim gitt dem vann på mølla. Den forteller om et bystyre i Drammen som ikke får bestemt seg. Som overlater til Byen vår Drammen å legge føringer for hvordan Byen vår Drammen skal drive videre. Så skal politikerne bestemme seg.

At det stopper prosesser i andre bydeler, er det ikke tatt høyde for.

Fredheim ber om forutsigbarhet, og hva han har til rådighet.

Enn så lenge blir han altså stående fortvilet på perrongen på Mjøndalen Stasjon og vente på en prosess som varer og rekker, mens Mjøndalsdagene og julegateåpning og alle tradisjonelle aktiviteter videre må planlegges i miniatyr-skala.

Det er rart dette med store vyer og politiske budskap fra valgkampen om at alt skal bli så mye bedre med ny storkommune.

Enn så lenge så er vel dette et bevis på det motsatte.