Gjennom snart to år har Drammensavisa vært med på å sikre mediemangfold i Drammen, blant annet ved å satse tungt på næringsliv, kultur- og bilstoff – og inntatt en viktig posisjon i lokaldistriktet.

Drammensavisa skal fortsatt være en plattform som sikrer åpenheten i vårt lokalsamfunn gjennom fortsatt å løfte frem flere stemmer – og til syvende og sist bidra til den gode diskusjonen rundt viktige temaer for byen vår – uten politisk agenda.

I disse dager flytter de ansatte i Drammensavisa fra Gulskogen til Tangen, og ser frem til å invitere lesere, kunder og samarbeidspartnere til Tangen Næringspark i Støperigata 7.

I Drammensavisa finner vi et lite mediehus – men med slagkraft og bredde. Foruten at vi skal fortsette vår produksjon av Drammensavisa (DA) og DA Økonomi & Næring, er vi også med og produserer en rekke andre publikasjoner gjennom hele året; fra bransjeblader til festivalaviser.

Det er med andre ord et stolt medieselskap med tro på papiret, men også representert på nett, som nå inntar nye lokaler på Tangen.

I Drammensavisa er vi sikre på at vi også i fremtiden skal formidle vårt budskap ut til folket – uten monopolets klamme hånd.