Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) vil flere koronavaksiner til Oslo og våre mest tettbebygde områder føre til færre dødsfall nasjonalt. Men by og land, hand i hand er absolutt en utfordring i disse ulvetider. Vidsyntheten skrumper inn til trangsynthet. Utålmodigheten til nordmenn flest kan man ta og føle på, og har nådd helt inn på Statsministerens kontor (ref. sak om Molde-ordførerens refs av Oslo-ordføreren, red.anm.) Problemet med byråkratiet og regelrytteriet er at det ikke alltid kan likestilles med sunn fornuft. I så måte er et valgår kun forstyrrende. For en skjevfordeling er unektelig til allés beste. Flokkeffekten må være viktigere enn effekten for enkeltindividet. De største brannene må slukkes først.

Ifølge FHI vil en geografisk skjevfordeling til områder med høyt smittetrykk over tid sannsynligvis gi netto helsegevinster i form av færre infeksjoner, sykehusinnleggelser og dødsfall nasjonalt.

Optimisme er unektelig en fin ting. Men paradoksalt nok – mens vår egen by er i ferd med å lempe på kravene og stenge ned sine smitteteststasjoner – raser smittebølge innover landet som en fandens tsunami. I slike tider, og når dette igjen snur, vet ingen. Men det går på tålmodigheten løs.

Og spesielt for firmaer som allerede sliter økonomisk – samt det psykososiale presset til den enkelte. Vår tålmodighet er snart slutt. Tålegrensen for en ny total nedstenging er verken samfunnsøkonomisk klok eller psykososialt akseptert. Men det er kanskje nettopp da logikk og sunn fornuft blir presset fram, på bekostning av politisk hestehandel.

Ingen vil vel dø.